Tijdelijke verhuizing opvang dak- en thuislozen: Te weinig plaatsen door corona | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: Gemeente Breda

Tijdelijke verhuizing opvang dak- en thuislozen: Te weinig plaatsen door corona

BREDA - In 2019 is besloten een nieuw gebouw te realiseren voor de opvang van dak- en thuislozen in Breda. Deze nieuwbouw komt op de plek van de huidige voorziening aan de Slingerweg. Een deel van het bestaande gebouw zou afgebroken worden en het andere deel zou tijdens de bouw openblijven voor cliënten. Vanwege corona is dit niet langer een optie.


Door het coronavirus en de daarbij horende maatregelen is het niet meer mogelijk om aan de Slingerweg nog een normale opvang te bieden. De afgelopen periode is daarom gezocht naar een tijdelijke opvanglocatie. Het pand aan de Riethil 12 is daarbij als meest geschikte locatie naar voren gekomen. De komende weken wordt verder uitgewerkt wat er nodig is om de tijdelijke opvang hier te organiseren. 

Tijdelijke vorstopvang 

De huidige vorstopvanglocatie, voor de koudere dagen, op de Slingerweg wordt momenteel gebruikt voor de reguliere opvang. Dit betekent dat de komende maanden hiervoor ook uitgeweken moet worden naar een andere locatie. Dit totdat de locatie aan de Riethil gereed is. Voor deze overbruggende periode wordt uitgeweken naar een oud schoolgebouw aan de Nansenweg in Breda.

Bijeenkomst

Op zeer korte termijn worden ondernemers en omwonenden uit de directe omgeving rond de Riethil uitgenodigd voor een bijeenkomst. Hier wordt besproken wat er nodig is om dak- en thuislozen tijdelijk op een goede manier op te kunnen vangen in het pand aan de Riethil. 

Naar verwachting wordt het nieuwe pand voor opvang in de periode februari/maart 2021 tot en met juni 2022 op de Slingerweg opgeleverd.