Lous Geelkerken doet al 65 jaar vrijwilligerswerk: ‘Majoor Bosshardt is mijn grote voorbeeld’ | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: Joyce van Zijl

Lous Geelkerken doet al 65 jaar vrijwilligerswerk: ‘Majoor Bosshardt is mijn grote voorbeeld’

BREDA - De held van deze maand maakt deel uit van een organisatie die voor veel mensen vooral zichtbaar is tijdens de decembermaand: het Leger des Heils. De organisatie kan rekenen op veel gepassioneerde en enthousiaste vrijwilligers. Eén daarvan is Lous Geelkerken. Zij is inmiddels al bijna 83 en doet al 65 jaar vrijwilligerswerk. Het Leger des Heils is in haar leven de rode draad, daar heeft ze haar plek al op jonge leeftijd gevonden. Maar ook daarbuiten deed niemand een vergeefs beroep op haar. Zij is onze ‘Held van de Maand’.


Lous heeft al haar jaren bij het Leger Des Heils veel voldoening gehaald uit haar vrijwilligerswerk. En het hielp haar ook door moeilijke tijden.

Inspiratie

Lous groeide op in Amsterdam. “ Ik ben de oudste van zes kinderen en mijn ouders hadden het druk. Dus ik deed veel met de jongere kinderen, ook die in de buurt. Ik rolde vanzelf van het een in het ander en werd kleuterjuf. Toen ik begin 20 was nam een vriendin me mee naar de Middernachtzending van Majoor Bosshardt. Ik zag een hele andere kant van Amsterdam, want ik groeide op in een toch wat elitaire wereld. Dat de Majoor juist koos voor de andere kant van de samenleving trok me, daar kon ik echt wat betekenen. Ik ging met haar mee op huisbezoek, de Strijdkreet verkopen, werd leidster van de padvindsters . Zij kon echt met iedereen overweg en oordeelde niet. Ieder mens was belangrijk. We werkten veel op de Wallen, ik zag heel wat ellende. In 1964 ben ik officieel Heilsoldaat geworden. Door mijn ervaringen met de Majoor besloot ik om maatschappelijk werk te gaan studeren. “

Altijd bezig

“Op een gegeven moment verhuisde het gezin naar het oosten van het land, Lous volgde. “ Na een aantal jaren in Hoogeveen, Assen en Groningen ben ik uiteindelijk in Breda terecht gekomen en als maatschappelijk werkster in het Revalidatiecentrum gaan werken. Toen dat stopte werd ik weer kleuterjuf, dit keer bij de Vrije School. Bij het Leger startte ik o.a. het Open Huis. Daarnaast deed ik allerlei buurtactiviteiten zoals kerststukjes maken met de kinderen of oliebollen bakken voor ouderen. Na mijn pensioen heb ik me ook gemeld als vrijwilliger bij Stib ( o.a. bij het Alzheimercafé en de Palliatieve zorg) en de stichting Mentorschap. Daar begeleid ik mensen die dementerend zijn, je bent de schakel tussen cliënt en verpleging. “

Voldoening

“Er voor anderen zijn geeft veel voldoening. De koninklijke onderscheiding die ik jaren geleden kreeg voelt als een blijk van waardering. Ik heb nooit de behoefte gehad om te trouwen, ik ben mijn hele leven met kinderen bezig geweest maar ik gaf ze na afloop graag terug aan de ouders! Mijn vrijwilligerswerk heeft me ook door hele moeilijke periodes heen geholpen, want die waren er natuurlijk ook. Maar eenzaam ben ik nooit, want ik voel altijd God naast me.”

Ken jij ook iemand die zich belangeloos en langdurig inzet voor anderen? Nomineer hem of haar voor deze rubriek op www.heldenvanbreda.nl. Daar kun je ook meer lezen over het leven van Lous Geelkerken.

Het Leger des Heils is protestants-christelijke geloofsgemeenschap, die ontstaan is vanuit het methodisme. Methodisten leggen de nadruk op een persoonlijke beleving van het geloof en willen dat geloof ook laten zien in de wijze waarop ze als christenen leven en andere mensen helpen. In 1946 is het Leger des Heils in Nederland officieel erkend als kerkgenootschap. Het Leger des Heils heeft korpsen op ruim vijftig plaatsen in Nederland. Kijk voor meer informatie op www.legerdesheils.nl

StiB is het kenniscentrum voor mantelzorg in Breda. Iedereen die te maken heeft met mantelzorg, kan bij StiB terecht voor gratis informatie, advies en ondersteuning op maat. zie ook www.stib-breda.nl

De mentoren van Mentorschap West-Brabant helpen mensen die moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden. De rechtbank benoemt hen om voor deze kwetsbare mensen besluiten te nemen over hun verzorging, verpleging en behandeling. Ze doen dat met persoonlijke aandacht en professionele kwaliteit. Mentorschap West-Brabant werft, selecteert en schoolt vrijwilligers voor het mentorschap. Ook bemiddelen wij bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Meer informatie op www.mentorschapwestbrabant.nl