<p>Het voetgangersgebied in Breda</p>

Het voetgangersgebied in Breda

(Foto: Wesley van de Linde)

Breda vervangt alle paaltjes in het voetgangersgebied in de binnenstad door camera’s

BREDA - De gemeente Breda gaat vanaf half 2021 voortaan met camera’s controleren of passerende voertuigen het autoluwe gebied in het centrum mogen inrijden. De huidige paaltjes verdwijnen dus uit het voetgangersgebied in de Bredase binnenstad. Zo houdt de gemeente het voetgangersgebied alleen toegankelijk voor verkeer dat moet laden en lossen. Verkeer dat er niets te zoeken heeft, wordt geweerd. Verkeersborden maken straks duidelijk dat er camerahandhaving plaatsvindt.  


Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om dit mogelijk te maken door in te stemmen met de nieuwe verordening. “We weten allemaal dat er inmiddels te veel sleutels in omloop zijn”, legt wethouder Daan Quaars van mobiliteit en digitalisering uit. “Bovendien staan vaak de palen ten onrechte omlaag. Met als gevolg verkeer in het voetgangersgebied dat er niets te zoeken heeft. Digitale camera’s maken het mogelijk te checken wie het voetgangersgebied inrijdt. Zo houden we het systeem eerlijk en onze binnenstad voor ons allemaal veilig, gezellig en leefbaar.”

Werkwijze 
De camera’s registeren de kentekens van voertuigen die het voetgangersgebied inrijden. Foto’s van kentekens met ontheffing worden direct en automatisch gewist. Foto’s van kentekens zonder ontheffing worden beoordeeld door een boa en bekeurd. De gemeente waarschuwt overigens de eerste twee maanden nog, daarna pas volgt een boete. De boete wordt geïnd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau voor de rijksoverheid.  

Na invoering houdt de gemeente vinger aan de pols. De gemeente volgt de impact voor bewoners en ondernemers, het aantal overtredingen en het effect van cameratoezicht op de verkeerscirculatie.  

De overschakeling op het camerasysteem en de venstertijden is besproken met bewoners, horeca en ondernemers. Mensen die nu een ontheffing hebben zijn geïnformeerd en worden op de hoogte gehouden over het vervolg. 

Digitaal
Nu is het nog zo dat mensen eerst een sleutel ophalen bij het Stadskantoor en een schriftelijke verklaring tekenen. Bij het nieuwe systeem vragen mensen vanuit huis digitaal een ontheffing aan via www.breda.nl.