Foto: Wesley van der Linde

Resultaten Stadsenquête: Jongeren zijn trots op de stad en de natuur stijgt in populariteit

BREDA - Dat corona invloed heeft op het leven van Bredanaars blijkt ook uit de jaarlijkse Stadsenquête van gemeente Breda. Een aantal resultaten springt er dit jaar uit. Zo zijn de bossen en natuurgebieden populair om tijd in door te brengen, zijn we vaker online voor het sociaal contact, is er het gemis van festivals en blijven vooral jongeren trots op de stad.


Ten tijde van de Stadsenquête die in het najaar van 2020 is gehouden, gaf 77 procent van de Bredanaars aan gelukkig te zijn. Dit geluksgevoel is in Breda over de afgelopen jaren vrij stabiel. Toch voelden ruim 5 op de 10 Bredanaars zich minder gelukkig door de coronacrisis. Daarbij lijkt de coronacrisis het geluksgevoel van Bredanaars die al niet zo gelukkig waren meer te raken. Net als in 2019 zijn 7 op de 10 Bredanaars trots op de stad. Jongeren (18-29 jaar) zijn vaker trots (85 procent) dan 65 plussers (59 procent).

Vaker online
Een aantal resultaten valt op als ze vergeleken worden met voorgaande jaren. Dit heeft vooral te maken met corona. Zo zijn Bredanaars vaker in hun vrije tijd online, onder andere voor sociaal contact. Jong en oud verschillen hierin: 45 procent van de jongeren is in hun vrije tijd meer dan 4 uur per dag online, terwijl onder 65 plussers dit 6 procent is. Ook zijn Bredanaars positiever over thuiswerken dan over thuis studeren.

Doelbewust kopen
Bredanaars waarderen de binnenstad met een dikke 8. Opvallend is dat in vergelijking met 2019 het doelbewust kopen sterk is gestegen en het recreatief winkelen is gedaald. Bredanaars bezochten minder vaak een andere binnenstad. De bossen- en natuurgebieden in en om Breda zijn het afgelopen jaar door meer Bredanaars bezocht. Slechts 6 procent bezocht geen van de 16 genoemde gebieden. In 2018 was dat 10 procent. Het Mastbos is door de meeste Bredanaars bezocht (82 procent) gevolgd door het Markdal (50 procent), Liesbos (45 procent), Galderse Meren (42 procent) en Ulvenhoutse Bos (40 procent). Het hoogste cijfer krijgen Markdal (8,3), Pannenhoef/De Moeren/Oude Buisse Heide, Boswachterij Dorst/Surae en Rucphense hei en bossen (alle 3 een 8,2).

Gemis festivals
Van alle cultuurbezoeken die niet (of alleen aangepast) konden doorgaan, zijn festivals het meest gemist (44 procent). Dit aandeel ligt hoger onder 18-30 jarigen (67 procent) en 30-45 jarigen (59 procent). Daarna zijn het meest gemist de bioscoop- of filmhuisbezoeken (39 procent) en muziek- (36 procent) en sportevenementen (32 procent).

Ondersteuning
Voor informatie over ondersteuning gaan Bredanaars het meeste naar familie, vrienden en kennissen, het internet of de huisarts. Bijna 50 procent is bekend met Zorg voor elkaar Breda. 29 procent kent het en 19 procent kent het maar weet niet helemaal wat het inhoudt. De bekendheid nam in 2020 toe en is het hoogst onder vrouwen, 65 plussers, lager opgeleiden en mensen met een beperking.

Veerkracht
Boaz Adank, wethouder: “De resultaten van de Stadsenquête laten ons ieder jaar zien wat er leeft en speelt in Breda, dit keer ook tegen het decor van de coronacrisis. Want dat deze een forse impact heeft op ons dagelijks leven is duidelijk. De peiling laat zien dat de effecten van de pandemie iedereen raken. Tegelijkertijd zien we ook dat we veerkrachtig zijn en steeds zoeken naar wat er kan en hoe we er het beste van maken. Aan de hand van de resultaten kunnen we goed volgen of de maatregelen die we als gemeente nemen concreet aansluiten bij wat er nodig is. Of dat we juist aan de slag moeten om beleid of maatregelen aan te passen.”

Alle resultaten op een rijtje
In de Stadsenquête staan vragen over onder meer: mobiliteit, binnenstad, afval, gelukkig en tevredenheid met leven, toegang tot de zorg en meedoen aan culturele activiteiten. De gemeente Breda gebruikt de uitkomsten onder meer om activiteiten op te zetten voor bijvoorbeeld een fijne of betere leefomgeving. De cijfers komen ook terug in monitoren en beleidsrapportages. Op www.breda.nl/onderzoeken staat een samenvatting met de belangrijkste resultaten van de Stadsenquête 2020.

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief