Foto: Vleesveehouderij van de Haar-Snijders

Ruim duizend handtekeningen voor behoud van de Galloway-runderen in de Haagse Beemden

BREDA - De Galloway-runderen gaan mogelijk verdwijnen uit de Haagse Beemden. De begrazing in de wijk staat op losse schroeven vanwege het natuurplan waar de dieren niet in zouden passen, laat vleesveehouderij van de Haar-Snijders weten. Het mogelijke verdwijnen van de dieren uit de wijk roept bij veel bewoners weerstand op. Een petitie voor het behoud van de dieren leverde al ruim 1000 handtekeningen op.


Een petitie voor het behoud van de herkenbare Galloway-Runderen uit de Haagse Beemden kan rekenen op veel steun. “De gemeente Breda dreigt een grove fout te maken door de Galloway-runderen uit de wijk te verjagen onder de noemer nieuw natuurplan”, schrijft Mike Hermans in de petitie. “Met het verdwijnen van de runderen verdwijnt tevens de natuurlijke balans in het groene hart van de Haagse Beemden. De gemeente ziet misschien zwarte runderen, de bewoners zien dankzij die runderen en het groen juist veel meer natuur! De Galloway is het symbool geworden van onze Haagse Beemden!”

De oproep van Hermans kan rekenen op enorm veel steun. In slechts enkele dagen tijd is de petitie meer dan duizend keer ondertekend. Ook de lokale politiek heeft het onderwerp inmiddels op de agenda gezet. Michel Verschuren van de SP heeft vragen gesteld aan het college over het verdwijnen van de dieren uit de wijk. Het raadslid wil onder andere weten wat precies de reden is dat er geen plaats meer is voor de runderen in de wijk. “De boer geeft aan dat de onderhandelingen over het pachten van de gronden stroef verlopen en ook dat er weinig informatie over de ontwikkelingen vrijkomt. De eigenaar is bereid om mee te denken over oplossingen. Is de wethouder bereid om met de boer in gesprek te gaan en na te denken over een natuurplan met daarin plaats voor de Gallowayrunderen?”