<p>Electron bestaat al sinds 2005.&nbsp;</p>

Electron bestaat al sinds 2005. 

(Foto: Henk Ketelaar)

Electron ontvangt 47.000 euro voor professionalisering en doorontwikkeling van culturele broedplaats

BREDA - De toekomst van Electron stond voorgaande jaren nog flink onder druk, maar door ruim 47.000 euro aan impulsgelden van Kunstloc Brabant kan de broedplaats op volle kracht vooruit. Het hoofddoel van de bijdrage is om in 2021 de professionaliseringsslag te maken die helpt de zelfstandige broedplaats te verwezenlijken. 


Van 2005 tot 2017 vervulde het Electron diverse culturele functies onder wisselende organisaties. Echter kwam in die periode steeds meer naar voren dat er behoefte was aan een goed georganiseerde, publiek toegankelijke broedplaats voor kunstenaars van verschillende disciplines. Na het verhuizen van de laatste organisatie in 2017, kregen atelierhuurders zelf de kans en
opdracht van de gemeente om een concept te ontwikkelen dat past bij Electron en de op handen zijnde gebiedsontwikkeling. De afgelopen jaren draaide voor Stichting Beeldmakers Breda vooral om op communitybuilding, imagoverbetering, het opzetten van een nieuw exploitatiemodel en de ontwikkeling van artistiek programma. Nu is het echter tijd voor de volgende fase.

Daarom deed Electron onlangs een aanvraag voor de impulsgelden van Kunstloc Brabant. Met de bijdrage wil de Electron ten eerste de doorontwikkeling op het ‘broedplaatsmodel’ maken om deze toekomstbestendig en breed deelbaar te maken. Ten tweede bouwt Electron aan de positionering en de merkstrategie van de broedplaats. Ten derde wil Electron het team professionaliseren in haar vaardigheden en competenties op het gebied van projectleiderschap, resultaatgerichtheid en samenwerking binnen een gevarieerd stakeholdersveld (huurders, creatieve makers, culturele partners, projectontwikkelaars, gemeente e.a.). Met succes, eerder deze week ontving het ateliercomplex een positief advies op de impulsgelden van Kunstloc Brabant, wat beschikbaar wordt gesteld door de Provinciale staten van Noord-Brabant. De ruim 47.000 euro wordt de komende twee jaar besteed aan de doorontwikkeling en bestendiging van de broedplaats. “De commissie van Kunstloc is mede positief over de functie van de broedplaats binnen het Brabantse culturele veld. De bijdrage helpt Electron om zich zelfstandig te ontwikkelen middenin het Creative District-to-be van Breda”, aldus Electron in hun persbericht. 

Professionalisering 
Uit veld- en brononderzoek en partnerships die Electron de laatste drie jaar is aangegaan blijkt dat de belangstelling voor broedplaatsen en hun toegevoegde waarde landelijk toeneemt. Na een onderzoek wat bijdraagt aan succesvolle broedplaatsen, hanteert Electron nu zes tools die samen het ‘broedplaatsmodel’ vormen. Er blijkt veel belangstelling te zijn voor zo’n dergelijk model, maar er is meer uitwerking nodig. Daarom wordt van de impulsgelden onder andere het model doorontwikkeld en breed deelbaar gemaakt. Daarnaast is Electron druk bezig om te groeien naar een organisatievorm waar eigenaarschap, samenwerking, betrokkenheid en artistieke doelen in evenwicht zijn met elkaar om van toegevoegde waarde te blijven in het Brabantse cultuursysteem. Daarom worden er vernieuwende organisatiemodellen verkend.

In het professionaliseringsplan vindt Electron het erg belangrijk om te komen tot een stabiele bedrijfsvoering met een brede financieringsmix die niet afhankelijk is van één subsidiebron. Momenteel komt het grootste deel van de baten uit eigen inkomsten en wordt er een subsidie van de gemeente ontvangen. Dit wil het ateliercomplex doen door eigen inkomsten uit activiteiten, horeca, verhuur, zakelijke events en de gallery te optimaliseren. Daarnaast wordt er uitgebreid met alternatieve financieringsvormen uit sponsoring en fondsen. Ook is Electron samen met met TAC | Eindhoven en WaardenMakers Den Bosch betrokken in een Masterproject van TU/e en Fontys, wat waardevolle inzichten oplevert voor de doorontwikkeling van de broedplaats. Naast het beschikbaar stellen van ruimte, draagt de organisatie op verschillende manieren bij aan professionalisering van talenten. In het faciliteren, begeleiden en programmeren wil de organisatie een natuurlijke netwerkorganisatie blijven in plaats van een hiërarchische lijnorganisatie.

Positionering van de broedplaats
Voor stakeholders uit andere domeinen, beleidmakers en het bredere publiek is de term ‘broedplaats’ en haar culturele meerwaarde nog relatief onbekend. Daarom is er een sterke positionering nodig, wat begint met een communicatiestrategie aansluitend op het huidige marketingplan. De kern van deze strategieën zal de artistieke kwaliteit van de culturele broedplaats zijn. Electron vindt het hierin belangrijk om de balans tussen het presenteren van ‘droge stof’ waarin de economische waarde van cultuur wordt uitgedragen en de onderscheidende prestaties van talentvolle makers en inspirerende kunstprojecten erg belangrijk. “Een open broedplaats faciliteert ontmoeting, discussie, debat, experiment, diversiteit en betekenisvolle inspiratie: die synergie wordt gedeeld met de maatschappij op regionaal niveau”, aldus Electron in het projectplan.