Foto: Gemeente Breda

Ook huurders kunnen ‘vergroenen’ met subsidie gemeente

BREDA - De subsidieregeling ‘water en groen’, die sinds 2020 bestaat in Breda, staat vanaf augustus 2021 ook open voor bewoners van een huurwoning. Zowel huurders van corporaties WonenBreburg, Alwel, Laurentius als huurders van particuliere woningen kunnen subsidie aanvragen voor groene daken en gevels, regenwatervoorzieningen zoals een regenton en het vergroenen en onttegelen van tuinen. 


Met de uitbreiding van de regeling geeft Breda invulling aan de ambitie ‘Stad in een park’ en een klimaatbestendig Breda. De Gemeente Breda, de woningcorporaties en de Gezamenlijke Huurderskoepel werken sinds 2020 intensief samen aan het klimaatbestendig maken van woningen en wijken. De aanpassing van de subsidieregeling is één van de resultaten van  deze samenwerking. “Met de uitbreiding van de regeling, kunnen we flinke stappen maken in de vergroening van de stad”, legt wethouder Paul de Beer uit. “Hoe meer groene tuinen, hoe beter. Elke tegel eruit, is er één. Het levert de bewoners meer verkoeling op in de zomer, meer woongenot en gezondheid. En ze helpen zelf mee om de biodiversiteit in de stad te verbeteren. Top dat we dit samen met de woningcorporaties en de Gezamenlijke Huurderskoepels Breda kunnen realiseren”. 

Jessie Bekkers, directeur-bestuurder Laurentius: “Ontzettend goed dat de subsidieregeling wordt uitgebreid en met elkaar maken we Breda steeds groener. Meer groen in de stad draagt bij aan een gezonde woonomgeving voor bewoners en door voor meer groen te kiezen, vergroten bewoners zelf ook de biodiversiteit in de eigen woonomgeving. Fijn dat met deze subsidieregeling het vergroenen van de woonomgeving nu ook laagdrempeliger is voor huurders.”

De nieuwe subsidieregeling ‘Water en groen op eigen terrein’ gaat na bekendmaking per augustus 2021 in. Huurders kunnen dan ook via www.breda.nl/subsidie-water-en-groen subsidie aanvragen.  

Bregje Kop
 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief