<p>Foto ter illustratie.&nbsp;</p>

Foto ter illustratie. 

(Foto: Shutterstock)

West-Brabantse gemeenten slaan handen ineen om situatie arbeidsmigranten te verbeteren

BREDA - Zestien West-Brabantse gemeenten, waaronder Breda, zetten zich samen in om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo willen ze arbeidsmigranten beter wegwijs maken in hun tijdelijke woonplaats en kwaliteitseisen stellen aan huisvesting om zo uitbuiting van arbeidsmigranten tegen gaan.


Diverse problemen rondom arbeidsmigranten zijn duidelijk, zoals slechte huisvesting, uitbuiting, geen toegang tot (medische) voorzieningen en dat mensen geen woning meer hebben als het werk bij de werkgever stopt. Gemeenten, de provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant slaan daarom de handen ineen om deze situatie te verbeteren. Dit willen zij doen door ruimte te maken voor goede huisvesting, kwaliteitseisen te stellen aan nieuwe huisvesting en het beheer daarvan. Ook willen zij arbeidsmigranten beter wegwijs maken in hun tijdelijke woonplaats. Daarom werd onlangs het afsprakenkader Arbeidsmigranten ondertekend. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, huisvesters en maatschappelijke organisaties ziet het kader als opmaat naar een betere samenwerking. Hiermee loopt West-Brabant voorop met een regionale integrale aanpak. Ook is het een van de eerste regio’s die invulling geeft aan de aanbevelingen van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer.

Arbeidsmigranten motor van de West-Brabantse economie

In regio West-Brabant werken ruim 28.000 arbeidsmigranten, vaak in de topsectoren agrofood/biobased en logistiek, de industrie of bij toeleverende bedrijven. Nu, maar ook in de toekomst, blijven deze arbeidskrachten belangrijk voor West-Brabant. Niet alleen in de primaire sectoren, maar ook in de technische beroepen en uiteindelijk de regionale arbeidsmarkt. “Wij willen arbeidsmigranten en hun inzet en talenten behouden voor de regio. We kunnen niet zonder hen”, legt Thomas Melisse, voorzitter van de bestuurlijke kopgroep, uit. “Als je ja zegt tegen grote bedrijven, zeg je ook ja tegen arbeidsmigranten. We willen uitbuiting van arbeidsmigranten tegen gaan.” Daarom worden er optimale randvoorwaarden gecreëerd, zoals goede en humane huisvesting, scholing, zelfbeschikking, gezondheid, participatie en draagvlak in de samenleving. “West-Brabant is een goed voorbeeld van een brede integrale aanpak van arbeidsmigranten”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes van provincie Noord-Brabant. 

Voorkomen ongewenste situaties

Afstemming binnen West-Brabant is nodig om te voorkomen dat een diversiteit aan voorwaarden leidt tot verschuiving van ongeweste situaties. Omdat de randvoorwaarden op de leefgebieden wonen, werken en welzijn nog niet helemaal zijn ingevuld, werken lokale, regionale en provinciale overheden daar samen aan. Hierbij worden ook de ontwikkelingen op nationaal niveau in de gaten gehouden. Het afsprakenkader vormt echter een stevige basis. De urgentie ligt bij het oplossen van de huisvestingsopgave. “Het kader is geen statisch verhaal, maar een aanzet voor een aanpak waar we met partners al lerende samen verder richting en uitvoering aan geven. Wij zien het als een startpunt voor concretisering met de partners uit het veld”, aldus Thomas Melisse. 

In september 2021 vindt er een regionale gesprekstafel plaats om de concrete stappen te bespreken met werkgevers, huisvesters en maatschappelijke organisaties uit het lokale en regionale veld.

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief