Foto: Archief

Nieuwe fase voor verkoop aandelen NAC: Partijen mogen tot half augustus onderbouwde bieding uitbrengen

BREDA - De verkoop van de aandelen van NAC is in een nieuwe fase terecht gekomen. Er wordt momentee; een geheimhoudingsovereenkomst gesloten met geselecteerde partijen. Na ontvangst van de getekende geheimhoudingsovereenkomst zal een informatiememorandum ter beschikking worden gesteld. Partijen mogen tot medio augustus een onderbouwde bieding uitbrengen, waarin onder andere de toekomstvisie erg belangrijk is.


Wat is de toekomst van NAC? Die toekomstvisie moeten de partijen die zich hebben aangemeld om de aandelen van NAC te kopen duidelijk gaan maken komende maand. Die visie zal een belangrijke rol gaan spelen in de selectie van één van de partijen. Daarnaast moeten de biedende partijen uiteraard ook duidelijk maken dat zij voldoen aan de kwalitatieve eisen zoals opgenomen in de statuten van Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. en de eisen die worden gesteld door de KNVB aan een (aandeelhouder in een) licentiehouder. 

Een aantal geselecteerde partijen kan aan de slag gaan met die opgave. Zij ontvangen na het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst het informatiememorandum. Partijen krijgen tot medio augustus de tijd om een onderbouwde bieding uit te brengen.

Daarna worden de ontvangen biedingen in samenspraak met de aandeelhouders besproken en zal een keuze gemaakt worden, met welke partij(en) het traject wordt vervolgd. In het laatste stadium van het verkoopproces zullen de Raad van Commissarissen van Houdstermaatschappij NAC Breda B.V. en het bestuur van Stichting NOAD-ADVENDO Combinatie hun goedkeuring dienen te geven aan de nieuwe koper. Alleen onder voorwaarden kunnen zij de nieuwe koper afkeuren.

Dat de verkoop van de aandelen een nieuwe fase ingaat, betekent niet dat partijen zich niet meer kunnen aanmelden. Geïnteresseerden kunnen zich blijven aanmelden en contact opnemen met projectbreda@crossminds.nl voor verdere vragen en om hun belangstelling te registreren.

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief