Foto: Maas Jacobs

Drie appartementencomplexen en tien huizen verrijzen aan Slotlaan in Ulvenhout

BREDA - Maas Jacobs heeft het ontwerp voor de herontwikkeling van het terrein van de voormalige brandweerkazerne aan de Slotlaan in Ulvenhout afgerond. Op het perceel aan de rand van het dorp zullen drie appartementencomplexen met 36 appartementen en 10 grondgebonden woningen worden gerealiseerd.


Het plan voor het terrein aan de Slotlaan is er één van lange adem. In december 2019 was er nog een inloopavond voor omwonenden, waarna het stedenbouwkundig plan grotendeels werd gewijzigd. Momenteel ligt het nieuwe ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente.

Het nieuwe plan bestaat uit drie appartementengebouwen van ieder drie bouwlagen, met in totaal 36 appartementen. De appartementen hebben een gezamenlijke parkeerkelder waardoor parkeren op het maaiveld wordt beperkt en er meer ruimte is voor een groene invulling van het plangebied. Tegen de bestaande achtertuinen van de woningen aan de Slotlaan en Vlasaard, worden 10 rijwoningen gerealiseerd. Tenslotte blijft de bestaande woning in het plan gehandhaafd. 

Vanuit Vereniging Markdal werd verbaasd gereageerd op de plannen. “Ik moet zeggen dat ik de plannen niet ken”, verklaart voorzitter Hubert Koevoets. “Ik ben niet op de hoogte, dus ik kan er nu ook nog niet inhoudelijk op reageren. Volgende week zal ik het voorleggen tijdens het beraad.”

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief