Foto: Shutterstock

Bredase organisaties maken zich hard voor sport voor mensen met beperking: ‘uniek sporten, gaat verder dan fit worden’

BREDA - Iedereen moet een plek hebben om te kunnen sporten en bewegen. Toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. Voor mensen met een beperking of chronische aandoening zijn er vaak veel belemmeringen. Gelukkig zijn er in Breda veel organisaties en initiatieven die zich hiermee bezig houden. “Uniek sporten, dat gaat verder dan fit worden”, aldus de gemeente. 
Voor mensen met een beperking of een chronische aandoening is het niet altijd vanzelfsprekend om een sport te doen die hij of zij leuk vindt. Gelukkig zijn er in Breda diverse organisaties en initiatieven om voor hen hun belemmeringen weg te nemen. Ook is er het sportloket van Uniek Sporten West-Brabant. Hier kan iedereen die sporten voor mensen met een beperking mogelijk wil maken terecht. Daar krijgen zij advies over sporten, bewegen, hulpmiddelen en vervoer. Het afgelopen jaar kwamen hier al bijna zestig Bredanaars naartoe en ruim veertig Bredase sportaanbieders zijn aangesloten bij het loket. Achttien van hen zijn begeleiding het opstarten of versterken van hun aanbod, maar ook zijn er speciale teams binnen de verenigingen om de sporters te ondersteunen. 


In Breda is ook stichting BAS actief, die onder andere zwemmen, yoga, stijldansen en fitness in het aanbod heeft opgenomen. In 2020 deed een trouwe groep van 217 deelnemers mee aan verschillende sporten. “Ik weet hoe belangrijk bewegen is, want ik heb al jarenlang zelf een beperking”, legt oprichter Harry van der Avoort uit. “Het is mijn passie hierin meer voor elkaar te krijgen.” Naast het Sportloket en Stichting BAS kent Breda de Wandel Challenge. Dit initiatief heeft als doel de afhankelijkheid van medicatie te verminderen. “Vijf jaar geleden zijn we gestart. Nu werken we in de hele regio samen met huisartsen en zorgteams”, vertelt Janine van Gurp, coördinator Uniek Sporten West-Brabant. De deelnemers volgen een programma van twintig weken, waarin zij begeleid worden door professionals, medewerkers en vrijwilligers van het zorgteam. In 2019 namen 140 Bredanaars deel aan de Wandel Challenge. Running Blind, een initiatief van atletiekvereniging Sprint en Koninklijke Visio, maakt specifiek hardlopen mogelijk voor mensen met een visuele beperking. De hardlopers trainen hierbij iedere week op de baan of in het bos met een buddy en een lang koord. 

Ondanks alle positieve geluiden, is er nog veel te doen. Zo moet er bij sportevenementen meer aandacht gevraagd worden voor toegankelijkheid en zouden meer sportaanbieders in de regio moeten worden gestimuleerd om met een aangepast aanbod te komen. Daarnaast zijn het vervoer van en naar sportlocaties en de afstemming tussen de regionale WMO-afdelingen aandachtspunten. “Sport is zo’n mooi middel om mensen op veel gebieden te ondersteunen. Het gaat verder: Door te sporten kom je onder de mensen, heb je een doel voor die dag en word je tevredener over jezelf”, aldus Van Gurp. 


Bregje Kop