Foto: Shutterstock

Openbaar Vervoer in Breda flink afgeschaald vanwege financiële tekorten: ‘Verbazingwekkend’

BREDA - De coronacrisis laten we beetje bij beetje achter ons, maar voor veel sectoren zijn er nog veel gevolgen. Zo ook voor het Openbaar Vervoer. Door de verminderde reizigersaantallen zijn er financiële tekorten en moet het OV in en rondom Breda afgeschaald worden. Verbazingwekkend, volgens de Bredase VVD. De partij stelt daarom vragen aan het college van B&W.


Beetje bij beetje laten we de coronacrisis achter ons. Middelbare scholieren en studenten mogen weer steeds meer fysiek naar school, steeds meer mensen gaan weer op kantoor werken. Daarom verbaast het de VVD Breda dat het openbaar vervoer in en rondom Breda fors afgeschaald gaat worden. “We hebben juist het openbaar vervoer nodig om te werken, naar de stad te gaan en daarbuiten te reizen”, schrijf de Bredase VVD aan het college van Burgemeester en Wethouders. “Het openbaar vervoer draagt ook bij aan het bestrijden van de klimaatproblemen.” 

In een raadsbrief legt wethouder Daan Quaars uit dat de afschaling te maken heeft met financiële tekorten in de sector. “De Corona crisis heeft sinds maart 2020 ook voor het stad- en streekvervoer in Brabant negatieve gevolgen. De reizigersaantallen en reizigersinkomsten zijn fors teruggelopen, tot 70% à 80% in de meest extreme periodes. Momenteel ligt het aantal reizigers op 50% ten opzichte van 2019. De rijksoverheid verstrekt weliswaar, in elk geval tot 1 september 2022, een zogeheten Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) maar desondanks blijft 5 à 7% van de ontstane financiële tekorten in de OV-sector ongedekt.” Daarom zijn er zowel landelijk als regionaal transitieplannen opgesteld met als doel om weer naar een gezonde situatie terug te keren, met duurzame OV-groei. “De provincie heeft aangegeven dat het weliswaar noodzakelijk is nu tijdelijk terug te plooien met het OV-aanbod, maar dat dat op een zodanige manier gebeurt dat er een gezonde basis blijft van waaruit het OV weer makkelijk kan worden opgeschaald bij toename van de vervoervraag. De verwachting is nog steeds dat dat gaat gebeuren.”

Naar aanleiding van deze brief stelt de Bredase VVD vragen aan het college van B&W. Allereerst wil de partij weten waar het college de aanname dat er structureel minder openbaar vervoer nodig is in Breda op baseert en of dit te maken heeft met een bezuiniging. Met het afschalen van het openbaar vervoer gaat ook de Brabantliner tussen Breda en Utrecht nog maar een keer per uur rijden. Alleen tijdens de drukste spitsen worden meer bussen ingezet. Het baart de VVD zorgen dat de verbinding met Utrecht flink wordt geraakt. “Wat zijn de gevolgen voor onze toch al overbelaste A27 en onze slechte verbinding met Utrecht?”, aldus de partij.

Wethouder Daan Quaars schrijft dat de gemeente de provincie heeft gevraagd een pilot in Bavel uit te laten voeren. “Reizigers kunnen daarin op zaterdag met de deeltaxi tegen OV-tarief reizen tussen enerzijds een deur-adres in Bavel en anderzijds één van de bushaltes van de reguliere Bavelse buslijn in Breda-stad, inclusief het station.” Toch heeft de VVD nog vragen over dit initiatief. De partij wil weten wat de effecten zijn van de verslechtering van de busverbinding met Bavel en hoe snel de pilot van start gaat. 

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief