<p>Foto uit de expositie in het MCB </p>

Foto uit de expositie in het MCB

(Foto: Jaime Ahumada Espinoza )

Vredesweek zaterdag van start: ‘Mensen moeten uit eigen bubbel stappen’

BREDA – Vanaf zaterdag wordt de nationale Vredesweek gehouden. De Bredase ambassade van PAX, het Mondiaal Centrum Breda (MCB) heeft voor deze week een programma opgesteld die in het teken staat van de vrede. De aftrap van de Vredeweek vindt zaterdagmiddag in het MCB plaats. Volgende week zaterdag wordt de week afgesloten met een vredeswandeling door de binnenstad. 


DOOR HENK KETELAAR

‘Vrede is een toestand waarin geen oorlog heerst’, leert de Nederlandse Encyclopedie. Dat lijkt vanzelfsprekend te zijn, maar niets is minder waar. Wil je vrede hebben, houden en bewaren, dan vraagt dat blijvende aandacht. Zeker in deze tijd waarin onze samenleving meer en meer in verdeeldheid raakt en het toepassen van geweld in conflictgebieden schering en inslag is. Maar het kan anders. Sterker nog; dat gebeurt al, onder andere bij PAX. Als vredesorganisatie strijdt PAX voor een menswaardige en vreedzame samenleving, waar dan ook. “Een samenleving als de onze is door haar samenstelling en geaardheid kwetsbaar, zeker als het om gelijke rechten gaat. IHBTI-mensen, vluchtelingen en mensen van etnische afkomst hebben daar zo hun ervaringen mee,” weet PAX te melden. Daarom is er voor de Vredesweek 2021 gekozen voor het thema ‘inclusief samenleven’.

MCB

Het MCB heeft daar een vertaling aan gegeven en gaat de Vredesweek in met de slogan: Wat doe jij in vredesnaam? Kom uit jouw vertrouwde bubbel! “We vonden de slogan van PAX een wat te abstract begrip,” legt Jan Hopman, medeorganisator van de Bredase Vredesweek, daarnaar gevraagd uit. “Met onze partners hebben wij als MCB dit jaar een programma samengesteld waarbij deelnemers worden uitgenodigd om even uit hun eigen bubbel te stappen om kennis te nemen over de stand van zaken als het om vrede gaat. 

In dat kader is in het MCB is een foto-expositie ‘30 peso’s’ te zien van de in Nederland wonende Chileen Jaime Ahumada Espinoza. Jaime: “Mijn expositie laat zien hoe de Chileense bevolking in februari 2021 met een groot gevoel van saamhorigheid massaal in verzet kwam tegen de vele schendingen van de mensenrechten.” Met de opening van deze expositie gaat de Vredesweek van formeel start. Om dit feestelijk te vieren volgt daarna een optreden van de band Charo Durán en Alvaro Pinto Lyon. Onder de noemer van “Un Amor Revolucionario” laat de band Latijns Amerikaanse folklore muziek horen.

Vredesprijs en vredeswandeling 

Op dinsdag 21 september, vindt op de KMA de uitreiking van Bredase Vredesprijs plaats. Zaterdagmiddag 25 september wordt de week afgesloten met de vredeswandeling waarbij op verschillende plaatsen wordt haltgehouden om mooie verhalen aan te horen. Het volledige programma is de vinden op de website van de Vredesweek.