Foto: Politie

Burgemeesters pleiten voor betere aanpak ondermijnende criminaliteit: ‘Wij willen veilige gemeentes’

BREDA - Veilig gemeentes, dat is waar burgemeesters in een manifest voor het volgende kabinet voor pleiten. De dagelijkse gevolgen van de ondermijnende criminaliteit zijn dagelijks te zien. Daarom heeft de aanpak hiertegen doorbraken nodig. 


De Bredase burgemeester Paul Depla stelde samen met de burgemeesters van Roosendaal, Tilburg, Loon op Zand en Groningen een document op voor het volgende kabinet. Hiermee hopen zij dat de aanpak van de ondermijnende criminaliteit hoog op de politieke agenda komt. “Wij, burgemeesters van gemeenten groot en klein, zien dagelijks de gevolgen van deze ondermijnende criminaliteit. Corruptie, bedreigingen, intimidatie, geweld en helaas steeds meer doden”, valt te lezen in het manifest. De burgemeesters geven aan dat zij al jaren vechten tegen deze uitwassen. “We maken streng beleid, nog strengere verordeningen, weren criminelen uit de buurt van kwetsbare inwoners, rollen hennepkwekerijen en drugslabs op, trekken samen met politie en openbaar ministerie op om de gemeente uit te kammen maar na iedere overwinning ligt de horizon weer een stukje verder weg.” De burgemeesters hebben maar één doel: veilige gemeentes. “Waar geweld, intimidatie en alle andere koppen van het monster dat ‘ondermijnende criminaliteit’ heet niet aan de orde van de dag zijn. Waar inwoners die in de problemen zitten, bij ons aan de bel trekken in plaats van geronseld worden voor het starten van een hennepkwekerij. De aanpak van ondermijnende criminaliteit heeft doorbraken nodig.” Daarom formuleren de burgemeesters vier kernpunten. 

Verstek de strafrechtketen

Allereerst roepen de burgemeester het nieuwe kabinet te investeren in de gehele strafrechtketen en deze te versterken. “Dat begint bij opsporing door en aanwezigheid van wijkagenten. De ogen en oren in de wijk, benaderbaar en voor iedereen betrouwbaar. Capaciteitsproblemen bij de politie leiden tot perverse prioritering”, valt te lezen in het manifest. “Het doen van onderzoek naar ondermijnende criminaliteit vergt veel tijd en aandacht. Het uitlopen van lijntjes is specialistisch werk. Zolang als mogelijk onzichtbaar blijven en dan ineens een grote slag slaan. De afgelopen jaren boekte de politie geweldige successen en belandden grote en kleine vissen achter tralies. Dat dit slechts het topje van de ijsberg is, weten we. Maar dit soort successen smaakt naar meer.” Maar ook het openbaar ministerie en de rechtspraak verdienen volgens de burgemeesters capaciteitsuitbreiding. “Zaken blijven tergend lang op de plank liggen. Daders worden zelden vastgehouden in afwachting van de zitting en pakken hun oude leven op. Slachtoffers kunnen daardoor heftige gebeurtenissen maar moeilijk afsluiten.”

Investeer in de jeugd

Ten tweede roepen de burgemeesters op meer geld te investeren in de jeugd. “Middelbare scholen zijn de wervingsplekken voor criminelen. Jongens en meiden die het buitenbeentje van de groep zijn, worden feilloos herkend door ronselaars en met zoveel charme en liefde verleid dat “nee” zeggen geen optie meer lijkt.” Eenmaal binnen komen die jongeren nog moeilijk uit het criminele netwerk. “Oud-burgemeester Peter Noordanus riep in zijn ‘Pact voor de Rechtsstaat’ de regering al op meer geld en tijd te stoppen in aandacht en zorg voor onze jeugd. Zijn oproep onderschrijven wij volledig. Investeer in jeugd- en jongerenwerk, in docenten die signaleren, herkennen en ingrijpen. Maak sportclubs weerbaar voor criminele sponsoren die langs de lijnen van het veld hun zaakjes regelen. En investeer in de jeugd zelf. In onderwijs, studeren, werk, sport, cultuur, muziek, talentontwikkeling. Mee kunnen doen in alle geledingen van onze samenleving is essentieel in deze preventieve stap.”

Tekst gaat verder na foto.

Foto ter illustratie - Foto: archief BredaVandaag

Legaliseer softdrugs

Als derde punt pleiten de burgemeesters ervoor dat softdrugs legaal worden. Volgens hen zorgt het simpele feit dat de drugs illegaal zijn ervoor dat de prijs omhoog gaat en de waarde vermeerdert. “Hennep vormt een ideale instap in de wereld van het grote criminele geld. Met een paar honderd euro is een gemiddelde kwekerij ingericht en iedere tien weken valt er een paar duizend euro te verdienen.” De ruimte die nodig is voor een kwekerij is ook zo gevonden. “Een zolder, flinke kelder of schuurtje. En een kwetsbare inwoner met verslavings- of schuldenproblematiek is het ideale slachtoffer. Hem of haar wordt de belofte van duizenden euro’s gedaan in ruil voor slechts het even uitlenen of herinrichten van de zolder.” 

Dit verdienmodel moet weggehaald worden, stellen de burgemeesters. “Met het legaliseren van softdrugs kunnen we betere afspraken maken met coffeeshops die het verkopen, de productie en het gebruik reguleren en we ontlasten de rechtspraak. We kunnen met fatsoen zorgen voor goede voorlichting, maar ook voor onderzoek en preventie waar dat nodig is.” Beroepscriminelen worden hiermee niet op het rechte pad gebracht, maar kwetsbare inwoners worden wel beschermd. “We maken de drempel een flink stuk hoger om in de wereld van ondermijnende criminaliteit te stappen en verlagen die naar het vragen van hulp bij de gemeente.”

Mobiliseer de samenleving

Het vierde kernpunt draait volledig om de inwoners van de samenleving, want die zijn volgens de burgemeesters essentieel bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. “Zij zijn de opvoeders van onze jeugd, de vaders en moeders op het sportveld of in de voetbalkantine, de klassenouders die de handen uit de mouwen steken, degenen die boodschappen doen en door winkelstraten rijden, ze zijn buren, vrienden en familie. Onze inwoners zijn de mensen die de telefoon moeten pakken en Meld Misdaad Anoniem bellen. Die de wijkagent aanspreken als ze denken dat het ergens in de buurt niet pluis is. Die de burgemeester appen, bellen of mailen als ze in de problemen zitten of zich grote zorgen maken over de veiligheid van hun gezin of zichzelf.” Inwoners moeten daarom serieus genomen worden. “Betrek hen bij ons gevecht tegen dat veelkoppige monster. Vertel wat er gebeurt, maak transparant wat die onderwereld is. Hoe meer licht we creëren, hoe minder schaduw er over blijft.”

Steun

De burgemeesters verwachten er met deze vier punten nog niet te zijn. “Criminelen zouden geen criminelen zijn als ze niet telkens op nieuwe, vernuftige wijzen zich in onze samenleving mengen. Maar wij zijn er van overtuigd dat we met dit manifest haalbare doelen stellen, die we in gezamenlijkheid gaan bereiken”, sluiten de burgemeesters af. Het manifest krijg inmiddels van alle kanten steun. Inmiddels hebben al zo’n veertig burgemeesters uit het hele land hun handtekening onder het manifest gezet. Zeker de helft hiervan komt uit Noord-Brabant. 

Lees hier het hele manifest.