Foto: Gemeente Breda

Breda stelt 100.000 euro extra beschikbaar voor groene daken en onttegelen

BREDA - Er is veel animo voor de subsidie ‘Water en groen’. De 100.000 euro die beschikbaar waren gesteld voor Bredanaars die woning of tuin wilden vergroenen zijn sinds deze zomer op. Daarom kiest de gemeente ervoor om nog eens 100.000 euro beschikbaar te stellen voor de subsidiepot.


Het enthousiasme voor de subsidie ‘water en groen’ is groot. De pot waarin aan het begin van dit jaar 100.000 euro in was gestopt, was deze zomer al helemaal leeg. “Dit geeft aan dat steeds meer inwoners zich bewust zijn van het belang van groen en wateropvang op eigen terrein”, stelt wethouder Paul de Beer. “Klimaatverandering is een feit en het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal om onze stad leefbaar te houden. In april van dit jaar sprak ik de hoop uit dat de subsidie helemaal op zou gaan. Dat is meer dan gelukt! Met de extra € 100.000 hoeven we ‘groene’ inwoners niet teleur te stellen. Zo wordt de stad steeds groener en koeler”. 

Regeling Water en Groen
Met de regeling ‘Water en Groen’ subsidieert de gemeente Breda groene daken, waterberging op eigen terrein, geveltuinen en ‘tegels eruit, planten erin’ voor haar inwoners. Op 1 april 2020 is deze regeling ingegaan als vervolg op de regeling groene daken. Het is boven verwachting dat de regeling gedurende deze vakantieperiode al is uitgeput. De aanvragen liepen in de vakantieperiode gewoon door, terwijl dit in vorige jaren stil kwam te staan. “Mogelijk speelt de coronacrisis hierin een rol waardoor mensen vaker thuis zijn en meer investeren in huis en tuin”, stelt de gemeente. “Ook zijn er positieve effecten van het NK Tegelwippen terug te zien in de aanvragen.” Dit jaar zijn er namelijk veel meer aanvragen voor onttegelen en vergroenen van tuinen. Maar ook regenwatervoorzieningen en groene daken worden veel aangeschaft.

Sinds 1 april dit jaar kunnen niet alleen inwoners de subsidie aanvragen maar ook stichtingen en bedrijven. En sinds 1 augustus kunnen ook huurders van woningcorporaties subsidie aanvragen.

Aanvragen
Er zijn in 2021 300 aanvragen gehonoreerd waarvan 80, (25%) van de aanvragers tegels hebben gewipt. Er is 4100 vierkante meter groen dak aangelegd. In 2020 waren er op hetzelfde moment 325 aanvragen, waarvan 35 voor tegels eruit, groen erin en 5500 vierkante meter groen dak. Groen dak is dus onverminderd populair, maar neemt iets af in vergelijking met vorig voorjaar. Dat kan te maken hebben met leveringsproblemen van het sedum door de toenemende vraag in Nederland.