Foto: Gemeente Breda

Kruispunt Allerheiligenweg wordt omgebouwd tot rotonde met veel groen

BREDA - Gemeente Breda gaat de Allerheiligenweg en Marialaan aanpakken. Het kruispunt zal worden omgebouwd tot een rotonde. Ook worden er 8 bomen gekapt, maar 31 teruggeplaatst. Bredanaars kunnen nog tot en met 10 oktober reageren op het plan


Eind vorig jaar werd bekend dat de gemeente Breda twee miljoen euro krijgt van het Rijk voor verkeersveiligheid. Dat geld wordt onder andere ingezet voor de herinrichting van het kruispunt van de Allerheiligenweg met de Marialaan. 

Het kruispunt van de Mariastraat met de Allerheiligenweg wordt omgebouwd tot een rotonde. De bomen in deze straten zullen blijven staan en krijgen meer groeiruimte. Acht bomen worden verwijderd, maar daar komen er 31 voor terug.

Het tegelfietspad aan de Allerheiligenweg zal een asfaltfietspad worden. Naast dat fileparkeren mogelijk blijft, komen er meer parkeerplaatsen in de zijstraten van de Marialaan voor terug. Het haaksparkeren aan de Marialaan tegenover de kerk komt daarentegen wel te vervallen.

Verder wordt de Marialaan heringericht als een 50 km/uur weg. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor een veilige middengeleider bij het kruispunt met de Jorisstraat. 

Uitvoering
Tot en met 10 oktober kun je het ontwerp nog bekijken, toelichting vragen of reageren. Het definitieve ontwerp is naar verwachting eind januari gereed en de uitvoering van het werk is medio 2023.