<p>Foto ter illustratie</p>

Foto ter illustratie

(Foto: Archief de Bode)

Nog geen groen licht voor bouw 800 woningen bij Prinsenbeek

BREDA - Er is bij het college van burgemeester en wethouders veel enthousiasme over de realisatie van zo’n 800 woningen bij Prinsenbeek. Maar voor de eerste stenen gelegd kunnen worden, is wel verder onderzoek nodig. Zo moet er een structurele oplossing komen voor de verkeersdruk, en moet er gekeken worden naar de druk die de bouw legt op de voorzieningen in het dorp.


Een combinatie van verschillende marktpartijen heeft in overleg met de gemeente Breda de haalbaarheid van Beeks Buiten uitgebreid onderzocht en heeft de ‘Ontwikkelvisie Beeks Buiten’ aangeboden aan de gemeente Breda. In de visie is plaats voor ongeveer 800 woningen en diverse voorzieningen.


“We zien veel kansen voor Beeks Buiten”, aldus wethouder Paul de Beer. “Het plan levert een flinke bijdrage aan het woningbouwprogramma, bestaat voor de helft uit betaalbare woningen, is klimaat-adaptief en is gefaseerd tot ontwikkeling te brengen over een periode tot 2035. Beeks Buiten kan een heel mooie meerwaarde zijn voor het dorp Prinsenbeek”.

Ook wethouder Daan Quaars is positief over Beeks Buiten: “De bouw van ongeveer 800 woningen levert een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave en dus aan het terugdringen van het woningtekort. Daar komt nog bij dat de helft van het plan bestaat uit betaalbare woningen, dus prima geschikt voor huishoudens met een lager en middeninkomen. Beeks Buiten kan echt een aangename woonlocatie worden. We moeten nog wel goed nader onderzoek doen naar het mobiliteitsvraagstuk”.

Onderzoek
Ondanks dat Beeks Buiten veel potentie heeft, wil het college dat eerst een aantal zaken verder wordt uitgezocht voordat het plan wordt uitgevoerd. Uit verkeersonderzoeken blijkt dat Prinsenbeek veel overlast ondervindt van regionaal doorgaand verkeer dat van Zevenbergen/Moerdijk en Etten-Leur via Prinsenbeek naar de A16 rijdt. Als het plan wordt uitgevoerd, zal de verkeersdruk alleen maar toenemen, zonder dat daar nu een structurele oplossing voor is.

Dit betekent dat Beeks Buiten pas tot ontwikkeling kan worden gebracht als zicht is op die structurele oplossing. De gemeenten Breda, Etten-Leur, Moerdijk, de provincie Noord-Brabant, het Rijk en de initiatiefnemers gaan daar de komende tijd verder over nadenken. Daarnaast is de druk op voorzieningen (met name sport) groot. Ook  daarvoor zijn maatregelen nodig als het aantal woningen toeneemt. 

Blij
De initiatiefnemers zijn blij dat de gemeente de meerwaarde van Beeks Buiten onderschrijft, en veel belang hecht aan de kansen die Beeks Buiten gaat bieden voor jongeren die in Prinsenbeek willen blijven, voor doorstromers die op zoek zijn naar een ander huis en voor ouderen die in hun vertrouwde omgeving willen blijven. “Maar, we herkennen de actuele mobiliteitsproblematiek. We hopen dan ook dat er snel zicht komt op een regionale oplossing, waarmee ook de laatste seinen op groen gaan en we de ontwikkeling daadwerkelijk kunnen starten.”

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief