Sylvan bij een Black Matter beweging in Utrecht
Sylvan bij een Black Matter beweging in Utrecht (Foto: Myrthe Minnaer )

Sylvana Simons houdt lezing over Institutioneel racisme in Breda

BREDA – Sylvana Simons houdt op 26 november in Breda een lezing over Institutioneel racisme. “Het is mij een grote eer om een lezing te mogen geven over institutioneel racisme in de Franciscuskerk van Breda, gevolgd door een dialoog met het publiek,” laat Sylvana daarnaar gevraagd weten. Sylvana is parlementariër en partijleider van de politieke partij BIJ1, een partij die vanuit de kern tegen racisme strijdt. Het is het Mondiaal Centrum Breda die haar voor deze lezing heeft weten te strikken.


Racisme is iets van alle tijden dat in veel gevallen hoor-, zicht- en soms ook voelbaar aanwezig is. Met het institutioneel racisme ligt het heel anders. In deze vorm van racisme wordt discriminatoir gedrag sneaky gemaskeerd en goedgevonden met gebruikmaking van allerlei vooroordelen, verworvenheden en voorwendselen. Zo kon het zijn dat de belastingdienst diep door het stof moest vanwege haar beleid die tot de ‘Toeslagenaffaire’ leidde. En de politie heeft zich onlangs voor de rechter moeten verantwoorden voor het ‘etnisch profileren.’

Opletten

Als je er zelf nooit mee te maken hebt gehad, zul je echt goed moeten opletten wil je in staat zijn om op dergelijke onoorbare (beleids)zaken je vinger kunnen leggen. Dat geldt ook voor de media, pas wanneer zich over dat onderwerp een zaak aandient, wordt het opgepakt en wil het nogal eens op een hype uitmonden. Zelfs de Raad van State heeft met het schaamrood om de kaken moeten toegeven dat ook zij in dat opzicht over de schreef is gegaan. “Diepgewortelde raciale denkbeelden spelen nog steeds een essentiële rol in onze samenleving,” laat Sylvana in dat verband weten.  

Tipje van de sluier

Om over haar lezing een tipje van de sluier op te lichten vertelt ze: “Willen we weten waar we nu zijn, dan is het van belang te weten waar we vandaan komen. Daarom zal ik in de lezing ingaan op het 400 jaar kolonialisme, van de uitbuiting en slavernij naar het opbouwen van de rechtsstaat, en als gevolg daarvan naar de eeuwenoude racistische normen en waarden die tot een institutioneel handelen en overheidsbeleid hebben geleid. Aan de hand van praktische voorbeelden maak ik bespreekbaar hoe diep het institutioneel racisme en het racisme nog in onze samenleving geworteld is. Maar ook hoe onze koloniale geschiedenis nog steeds tot op de dag van vandaag doorleeft. Ik nodig iedereen graag uit om op de 26e november dat gesprek met mij te voeren, dus hopelijk tot daar!” laat Sylvana uitnodigend weten.

De bijeenkomst vindt komende vrijdag 26 november plaats in de Bredase St. Franciscus Kerk, op het Belgiëplein. Aanvang 19.30u. Belangstellenden kunnen zich opgeven via het emailadres: gastvrouw@mondiaalcentrumbreda.nl.  Er zijn slechts 90 plekken beschikbaar. Het mondkapje is verplicht en de anderhalve meter afstand moet gerespecteerd worden.