Foto: BredaVandaag

Drie grote kruizen sieren voortaan de Grote Markt voor het stadhuis

BREDA - De nieuwe waterspeelplaats op de Grote Markt is bijna afgerond. Tussen de stenen voor het stadhuis zijn fonteinen in de vorm van de drie kruizen van Breda gemaakt. In de zomer zullen kinderen hier kunnen spelen. 


Uit onderzoek blijkt dat de Grote Markt in de zomer behoort tot één van de warmere plekken van de stad. “Een ideale plek dus om inwoners en bezoekers verkoeling te laten vinden door het gebruik van een waterspeelplek”, aldus de gemeente. Om de binnenstad aantrekkelijker en klimaatrobuust te maken bij warm weer, moeten er meer plekken komen waar kleine en ‘grote’ kinderen kunnen spelen met water. In de binnenstad is nu één waterspeelvoorziening op het Kasteelplein. Die werd aangelegd in 2016 en wordt veel gebruikt. En dat was dus voor de gemeente een extra reden om de waterspeelvoorziening later op de Grote Markt aan te leggen.”

Afgelopen weken werd er hard gewerkt op het stuk markt voor het Stadhuis. Inmiddels zijn de drie kruizen aangelegd, en de stenen rondom de fonteinen teruggeplaatst. Komende zomer zullen Bredanaars dus op een terrasje kunnen genieten van een drankje, terwijl kinderen op de nieuwe waterspeelplaats spelen.

Cool Towns
De waterspeelplek op de Grote Markt wordt aangelegd in het kader van het Europese project Cool Towns. Breda is een van de partners in dit project. In het project wordt onder meer onderzoek gedaan naar hittestress, worden fysieke maatregelen gerealiseerd in de openbare ruimte en wordt het koelend effect hiervan gemonitord. Breda heeft in de aanvraag aangegeven om in het centrumgebied diverse maatregelen uit te voeren die de hitte in de stad terug brengen en de stad meer aantrekkelijker en robuust maken. De maatregelen worden samen met de Interreg-partners bepaald en moeten direct gerelateerd te zijn aan hitte(stress)