Foto: Shutterstock

Gemeente creëert draagvlak voor plaatsing laadpalen: ‘Een laadpaal wordt nooit zomaar geplaatst’

BREDA - Vattenfall maakte onlangs bekend achtduizend laadpalen te plaatsen in Noord-Brabant en Limburg, waarvan 4500 proactief. De Bredase VVD, PvdA en CDA vreesden dat dit tot problemen kan leiden omdat het participatieproces met burgers wordt overgeslagen. Volgens het college is er wel degelijk sprake van participatie en wordt er voor plaatsing een draagvlak gecreëerd. 


In Noord-Brabant en Limburg worden er door Vattenfall achtduizend laadpalen geplaatst. Deze worden verdeeld over 45 gemeentes in Noord-Brabant en 29 in Limburg. Echter worden 4.500 van deze laadpunten proactief geplaatst. Oftewel, nog voordat de inwoners er om vragen. Dat riep vragen op bij de Bredase PvdA en CDA. “In Vught heeft dit initiatief in het verleden geleid tot problemen, aangezien het participatieproces met bewoners wordt overgeslagen”, schreven de partijen in hun brief aan het college. Volgens het college wordt er echter voor de plaatsing van de laadpalen wel degelijk een draagvlak onder de bewoners gecreëerd. “Elke plaats die je kunt bedenken heeft wel voor- en/of tegenstanders, maar laadpalen worden nooit zomaar in een omgeving of op een plaats gerealiseerd waar geen concrete elektrische rijders aanwezig zijn en/of waar een lage prognose is. Vooraf proberen we als gemeente samen met eventuele elektrische rijders en de marktpartijen al een vorm van participatie toe te passen, waarbij draagvlak in de omgeving voor (locatie van) de laadpaal wordt verkregen”, legt het college uit. “Dat doen we door in deze driehoek duidelijk afspraken te maken over het betrekken van de directe buurt over de komst en mogelijke locatie(wensen) van de laadpaal. Verzoekers van een openbare laadpaal krijgen dit ook mee in een instructiemail vanuit de gemeente. Ook marktpartijen zijn hiervan op de hoogte, zodat op die manier optimaal draagvlak binnen de eigen omgeving kan worden verkregen.”

Toch is het volgens het college een hele klus om de plaatsing een goede vorm te geven. “Bewoners kunnen een bezwaar indienen met betrekking tot de locatie van de laadpaal. Het gaat om heel veel laadpalen per jaar gaat, vaak 100 of meer, en deze moeten ook allemaal apart in een verkeersbesluit worden onderbouwd.” 

Parkeerplaatsen

De VVD, PvdA en CDA waren van mening dat de parkeerplaatsen waar de laadpalen worden geplaatst, ook toegankelijk moeten blijven voor mensen die er willen parkeren zonder elektrische auto. Het college geeft aan dat die keuze niet alleen een aangelegenheid van de gemeente is. “Er zijn diverse marktpartijen waarmee we als gemeenten samenwerkingsovereenkomsten hebben. Er staat daarbij niet concreet in of een laad paal exclusief of niet exclusief voor elektrische auto’s moet zijn. Zo plaatsen Allego en Vattenfall altijd exclusief voor elektrische rijders. Daarbij wordt door middel van een verkeersbesluit de laadpaal voorzien van de juiste bebording. Een paar andere partijen kiezen ervoor dit juist zonder verkeersbesluit te doen (Opcharge.com) of deels (PARKnCHARGE).” Er valt volgens het college voor beide kanten wat te zeggen. “Exclusief betekent dat problemen met brandstofauto’s die de laadpaal bezet houden worden voorkomen. Zonder bijbehorende bebording is mooi qua parkeerdrukbezetting, maar zorgt vaak voor onwenselijke situaties dat elektrische rijders niet of niet voldoende kunnen laden.”