<p>Foto ter illustratie&nbsp;</p>

Foto ter illustratie 

(Foto: CreativeCommons)

De Groene Koepel: ‘Stop verkwijning natuur Ulvenhoutse bos door stikstofbelasting’

ULVENHOUT - De Groene Koepel maakt zich zorgen over het Ulvenhoutse bos. De natuur zou daar verkwijnt worden door stikstofbelasting. Daarom doet de voorzitter van De Groene Koepel nu een oproep aan de raadsleden van Breda, Oosterhout, Alphen-Chaam, Gilze-Rijen en de provinciale Statenleden. 


Deze vier ‘brongemeentes’ omringen het Ulvenhoutse Bos. “Daar kwijnt de natuur al jaren weg doordat de gemeentes en provinciebesturen veel te royale vergunningen voor ammoniak emissies afgaven”, aldus De Groene Koepel. Iets wat de koepel zorgen baart. Ammoniak verstikt de zeldzame planten en laat de brandnetels groeien. Voor het overleven van het Ulvenhoutse bos zal de ammoniakemissie daarom met de helft omlaag moeten. Dat is de conclusie van een onderzoeksgroep uit de diverse natuurverenigingen bij het Ulvenhoutsebos. “Niet alles kan overal, was al eerder de conclusie van ex minister en voorzitter van de Stikstofcommissie Johan Remkes”, aldus de voorzitter. “Dat geldt dus ook voor de regio rond het Ulvenhoutse bos. De nieuwe regering stelt 25 miljard euro beschikbaar om het stikstofprobleem voor natuur op te lossen.”

Ondanks dat het Ulvenhoutse Bos een eeuwenoud bos met zeldzame plantensoorten is, en met de Natura-2000 status zwaar beschermd is, kwijnt de natuur daar volgens De Groene Koepel langzaamaan weg. “Van de kenmerkende soorten als Witte Rapunzel, Knikkend Nagelkruid en Bosanemoon is ongeveer 90 procent de laatste dertig jaar verdwenen”, aldus de organisatie. “Het reddingsplan met vernatting en opkweken en bijplaatsen van stekjes is niet voldoende om als gezond bos te overleven. De kiemkracht is onvoldoende en de toekomst uiterst kritisch. Een hoofdoorzaak is de jarenlange overmatige stikstofdepositie van bedrijvigheid op korte afstand. Die is ontstaan door te veel en te ruime individuele vergunningen van de overheden, zonder op de totale belasting te letten.”

Omdat ook landelijk blijkt dat ‘piekbelasters’ van ammoniak dichtbij gebieden met een Natura-2000 status het meest schadelijk zijn, is door een stikstofgroep vanuit de regionale natuurverenigingen een globale inventarisatie gemaakt van de ammoniakemissies rondom het Ulvenhoutsebos. Deze inventarisatie is via de Groene Koepel als handreiking aan de overheden aangeboden om maatregelen voor vermindering te nemen. 

Op basis van de inventarisatie kunnen de overheden een selectie maken van de meest kansrijke locaties om de stikstofdepositie tot een aanvaardbaar en leefbaar niveau terug te brengen. “Dat zal bovendien ook ten goede komen aan de luchtkwaliteit en gezondheid van burgers”, aldus De Groene Koepel. “De natuur van het Ulvenhoutse Bos mag niet langer wegkwijnen!”

Bregje Kop