Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. Foto: Pixabay

Opgravingen huis van Brecht vastgelegd in rapport, duizenden dierlijke resten

Door: Amber Kuijs Algemeen

BREDA - Als eeuwenoude stad is er in Breda een hoop historie te vinden. Zo werd er bijvoorbeeld al een tijd lang archeologisch onderzoek in en om het huis van Brecht gedaan. En met resultaat, zo verscheen er deze week een rapport met een inventarisatie van duizenden dierlijke resten die werden aangetroffen tijdens dit onderzoek. 

Deze week is een rapport verschenen met een inventarisatie van duizenden dierlijke resten die werden aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek in en om het huis van Brecht. Voorafgaand aan de restauratie, begin jaren ‘90, werden tijdens diverse opgravingen een groot aantal beerputten en afvalkuilen gevonden. Hier vonden onzerzoekers de resten van slachtvee, wild en gevogelte, vissen, huisdieren, ratten en muizen. 

Theo de Jong en Franka Kerklaan, twee specialisten op het gebied van dierlijk botmateriaal, gingen er eens goed voor zitten met een zeer compleet rapport als resultaat.

Geschiedenis huis van Brecht

Gedurende een lange periode werd huis van Brecht bewoond door leden van de stadselite. Na de Tachtigjarige Oorlog bestonden de bewoners uit gegoede burgers en legerofficieren. Al deze groepen hadden in ieder geval genoeg te besteden en dat komt in uiting in de vele exotische dierresten die teruggevonden werden. 

Het verhoogde in die tijd je status als er ‘bijzondere beesten’ konden worden opgediend. De Vondsten uit het midden van de 19de eeuw weken duidelijk af omdat het huis van Brecht toen ingericht was als militair hospitaal. Ook wordt er aandacht besteed aan objecten die van dierlijk bot zijn vervaardigd waarbij borsteltjes en kammen de meerderheid vormden