Foto: BredaVandaag
Uitgelicht

Maatregelen bij Den Hey-Acker na dodelijke steekpartij: Verbod op scherpe messen

BREDA - De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) neemt maatregelen om daarmee de kans op nieuwe, ernstige incidenten in de toekomst zo klein mogelijk te maken. Aanleiding daarvoor is onder andere de steekpartij met een dodelijke afloop die in april plaatsvond bij Den Hey-Acker aan de Galderseweg in Breda. 


De RJJI-directie heeft naar aanleiding van het dodelijk steekincident in Den Hey-Acker en eerdere ernstige incidenten in RJJI-locaties gesproken met verschillende medewerkers, leidinggevenden, ondernemingsraad en andere betrokkenen. “Bovendien is goed geluisterd naar alle (in)directe geluiden en signalen binnen en buiten onze jeugdinrichtingen”, laat de directie weten.Dit heeft geresulteerd in zes maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid voor personeel en jongeren te verbeteren.

Scherpe messen
Een maatregel die per direct wordt genomen in alle RJJI-locaties is een tijdelijk verbod op het gebruik van scherpe messen. Het gaat dan om de messen waarmee tijdens de kookactviteiten vlees of groente gesneden wordt. Als er gekookt wordt door jongeren, gebeurt dit voortaan met voorgesneden vlees en groenten. De schilmesjes om fruit en aardappels te schillen worden vervangen door dunschillers. Een bestekmes om de boterham te kunnen smeren, blijft gewoon beschikbaar. In overleg met de afdeling onderwijs wordt besproken hoe tijdens de hout- en metaalbewerkingslessen wordt omgegaan met de diverse gereedschappen die mogelijk als steekwapen gebruikt kunnen worden. “Met deze ingrijpende maatregel willen we het risico op een nieuw (ernstig) steekincidenten zoveel mogelijk beperken. De maatregel om scherpe messen te verbieden duurt in elk geval een half jaar en zal geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden.”

Ook wordt gekeken naar het inzetten van innovatieve manieren om contrabande te onderscheppen. Want hoewel de beveiliging veel aandacht heeft voor het tegengaan van binnenbrengen van allerlei contrabande, merkt de RJJI al geruime tijd dat er veel contrabande binnen is in de instellingen. Dit is niet bevorderlijk voor de veiligheid. “Waar mogelijk willen we ook hier verbeteren en betrekken we interne en externe deskundigen op dit gebied en volgen we innovaties binnen DJI, waaronder inzet van dronesystemen.” 

Drie andere maatregelen zijn het werken met een signaleringslijst ‘mentale status jongeren’, coaching on the job op alle locaties ten aanzien van relationele veiligheid en herbezinning van de groepsaanpak. Er wordt al vele jaren gewerkt met acht tot tien jongeren op één groep. Omdat de doelgroep aantoonbaar is veranderd en verhard, wordt de groepsaanpak op bestuurlijk niveau opnieuw onderwerp van gesprek gemaakt. “We willen goed en kritisch kijken of deze aanpak nog steeds haalbaar, wenselijk en effectief is. Wat zijn de alternatieven? Hoe houden we een goede balans tussen aandacht en toezicht? Hier gaan we mee aan de slag.” 

Imago
Het imago van de RJJI-locaties heeft door de reeks van soms ernstige incidenten een forse deuk opgelopen. “Dagelijks wordt er door vele collega’s hard gewerkt om jongeren hun straf of maatregel op een humane wijze te laten ondergaan. En doet iedereen zijn uiterste best om de jongeren die tijdelijk bij ons verblijven op te voeden, te behandelen, te scholen, te resocialiseren, een luisterend oor te bieden en tot steun te zijn. Dat het daarbij soms misgaat proberen we te voorkomen, maar dit lukt helaas niet altijd. De incidenten krijgen – begrijpelijkerwijs – meer aandacht dan de successen die er gelukkig ook zijn. De realiteit gebiedt ook te zeggen dat het – zeker gezien de huidige arbeidsmarkt – niet eenvoudig is om voldoende nieuw personeel te werven. Vandaar dat we ons willen buigen over de vraag hoe we als RJJI-locaties ons imago kunnen verbeteren.”

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief