Foto: Humphrey Hekhuizen

Droogte houdt aan: Onttrekkingsverbod in grote delen van Breda

BREDA - De droogte houdt aan. Daarom moet waterschap Brabantse Delta de huidige onttrekkingsverboden uitbreiden. Het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater geldt vanaf vandaag voor de Bijloop, Oude Bijloop en de Turfvaart in Breda. Ook in Prinsenbeek, bij de Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop geldt een verbod.


De zakkende grondwaterstanden, het uitblijven van regen en de oplopende temperaturen zorgen ervoor dat het waterschap maatregelen moet nemen. Dat doet het waterschap door onttrekkingsverboden in te voeren. Bij een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater mag er geen water meer uit de watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald voor bijvoorbeeld beregening. Dat geldt vanaf vandaag voor een groot deel van Breda.

Risico’s
Die verboden zijn nodig, om een nog lagere waterstand te voorkomen. De lagere waterstand kan namelijk zorgen voor schade aan oevers en kaden. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan.

Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en zodra het kan, wordt een onttrekkingsverbod ingetrokken. In totaal geldt er nu in 6 deelgebieden een onttrekkingsverbod. Deze kun je op de overzichtskaart op deze pagina.


Waterschap Brabantse Delta