Foto: Jeroen Jazet Photography

Wouter van Gils benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

BREDA - Wouter van Gils is vandaag verrast met een lintje. Van Gils is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


Bredanaar Wouter van Gils heeft een lange lijst van verdiensten. Zo is hij voorzitter van de brancheorganisatie voor uitgevers van (vak)wetenschappelijke publicaties MVW (voorheen UVW). Hij maakte zich daarvoor al sterk voor de Wet Vaste Boekenprijs (2005) en is intensief betrokken bij de vijf- en thans vierjaarlijkse evaluaties van de wet; hij fungeerde als lid van de begeleidingscommissie voor het evaluatierapport 2015. 

Hij is voorzitter van de Raad van Advies bij de Koninklijke Vereeniging van het Boekenvak. Van Gils zet zich in voor het bediscussiëren van het boek en het lezen in het algemeen, en om de kennis hieromtrent te delen. Ook is hij vicevoorzitter van de Stichting Libris Literatuurprijs en de Dr. P.A. Tielestichting, een wetenschappelijke vereniging die reflecteert op het boek in het heden, verleden en de toekomst door hoogleraren en seminars. En hij is penningmeester van de Stichting Ocrum Muziek, een meerdaags festival met klassieke muziek te Breda. Hij was een van de drijvende krachten achter de realisatie van het evenement, wierf fondsen en ondersteunde bij de praktische uitvoering van het programma. 

Wouter van Gils is ook zo’n zes jaar voorzitter geweest van het Uitgeversoverleg Hoger Onderwijs.

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief