Foto: Gemeente Breda

SP, GroenLinks en D66: ‘Maak serieus werk van permanent en goed zichtbaar regenboogpad’

BREDA - Het blijft hard nodig om de zichtbaarheid van de lhbtiq+ community te versterken. Dat vinden de Bredase fracties van SP, GroenLinks en D66. Daarom pleitten de partijen voor een permanent en goed zichtbaar regenboogpad in de stad. “Breda is een groene, gastvrije en grenzeloze stad, maar hoe gastvrij zijn we voor mensen die anders zijn, die niet hetero zijn? Zijn we in Breda toch nog begrensd in onze tolerantie?”


Afgelopen weekend begon de start van de Pride week in Amsterdam. “Een moment dat onze fracties samen met vrijwilligers van het COC en betrokken inwoners aangegrepen om aandacht te vragen voor de zichtbaarheid van onze lhbtiq+ community”, aldus de fracties van SP, GroenLinks en D66. “Immers, het regenboogzebrapad in park Valkenberg, dat onze fracties weer extra kleur gaven, ligt er momenteel niet echt geweldig bij. Afgelopen zaterdag hebben wij de helft al opgeknapt met stoepkrijt en nu hopen we dat het college ons werk kan afmaken en er serieus werk gemaakt wordt van een permanente en goed zichtbare regenboogzebrapad.”

Volgens de partijen blijft het hard nodig om de zichtbaarheid van de lhbtiq+ community te versterken. “Met recente prides in Nederland en in het buitenland, wordt er nog steeds geweld gebruikt en worden mensen nageroepen. Aan dat soort haatdragende uitingen moeten we niet toegeven”, aldus de Bredase fracties. “Breda is een groene, gastvrije en grenzeloze stad, maar hoe gastvrij zijn we voor mensen die anders zijn, die niet hetero zijn, zijn we in Breda toch nog begrensd in onze tolerantie?”

SP, GroenLinks en D66 vragen zich af hoe het college naar het regenboogzebrapad in park Valkenberg kijkt en stellen daarom dan ook vragen. “Eerdere antwoorden van het college over waarom het regenboogzebrapad zo snel vervaagd, boden geen ruimte voor alternatieven”, aldus de fracties. Ze willen dan ook weten of het college nu wel de kans ziet om bijvoorbeeld in kleur te asfalteren.

Bregje Kop