<p>Foto ter illustratie</p>

Foto ter illustratie

(Foto: Paul Hermans Fotografie)

Gemeente pakt overlastgevers op Mark aan: boetes voor negeren verboden en wildplassen in tuinen

BREDA - Omwonenden van de Mark ervaren al jaren overlast van waterrecreanten. Na een waarschuwingsperiode zijn de handhavers van het Waterschap en de gemeente nu actief gaan verbaliseren. Bij een eerste handhavingsactie werden bekeuringen uitgedeeld voor wildplassen in aangrenzende tuinen, aanmeren op verboden oevers, en het doorvaren bij het verbodsbord voor motorboten bij de Duivelsbrug.


Bredanaars die langs de Mark wonen ervaren al jaren overlast van waterrecreanten. En nu het steeds drukker op de Bredase singel wordt, wordt deze overlast ook groter. “We zijn al jaren in overleg met de gemeente om samen met het Waterschap tot een afgestemd beleid te komen”, aldus de omwonenden. “Dat moet recht doen aan de leefbaarheid en de natuurwaarden op de Mark bij die bruggen en ook in Boeimeer, waar dezelfde klachten zijn.”

De meeste overlast zou worden veroorzaakt door luidruchtige motorbootvaarders die langs de achtertuinen varen. “Waterrecreatie is om te genieten, maar zonder het plezier van anderen en de natuur de benadelen”, aldus de omwonenden. “Dat gaat heel goed samen met de sportieve vormen, zoals steeds meer SUP-pers, kanoën en roeien. Maar te hard varende motorboten zijn met hun boeggolven hinderlijk. Sommigen vertonen zelfs pesterig gedrag om SUP-pers in het water te laten vallen.”

Structurele oplossing
De omwonenden aan de Mark pleiten al jaren bij de gemeente om in navolging van het Waterschap met een structurele oplossing te komen. Het onlogische keerpunt voor motorboten voorbij het smalle ‘kanaal gedeelte’ en de Duivelsbrug moet volgens de buurtbewoners veel meer in de richting van de Singels verplaatst worden. “De gemeente doet al jaren onderzoek, maar neemt nog geen besluiten.”

Daarom zijn de omwonenden van de Mark blij met de gezamenlijke handhavingsacties van Waterschap en gemeentelijke BOA’s. “Dit werkt ook preventief en geeft duidelijkheid aan de recreatieve watersport”, aldus de buurtbewoners. “We zien dit als een positief begin van de nieuwe wethouders, Boaz Adank (Handhaving) en Peter Bakker (Nautisch Beheer), en de samenwerking met Waterschapsbestuurder Louis van der Kallen. We hopen op snelle besluitvorming bij de gemeente.”

Waarschuwen
Na een waarschuwingsperiode zijn de handhavers van waterschap en gemeente nu actief gaan verbaliseren. Het gaat om de overlast van motorboten op de Mark bij Regentessebrug en Duivelsbrug. Bij een eerste handhavingsactie via Brabantse Delta en gemeentelijke BOA’s werden bekeuringen uitgedeeld voor wildplassen in aangrenzende tuinen, aanmeren op verboden oevers, en het doorvaren bij het verbodsbord voor motorboten bij de Duivelsbrug.

Melden 
Ziet u iets op het water of ervaart u overlast waarvan u een melding wilt maken? Meld het bij de gemeente via de BuitenBeter app, contact of bel 14 076 (ook buiten kantoortijden bereikbaar bij een gevaarlijke situatie of overlast)

Bregje Kop