Afbeelding

Breda krijgt vuurwerkvrije zones: ‘Maar geen garantie dat daar niets wordt afgestoken’

Door: Charlotte Sijbers Algemeen

BREDA - Het instellen van vuurwerkvrije zones heeft deze jaarwisseling prioriteit voor de gemeente. Maar zij kan niet garanderen dat er daadwerkelijk geen vuurwerk wordt afgestoken in de aangewezen gebieden. Wel zal er toezicht gehouden worden op de locaties.

Hoewel het nog even duurt voordat het oudjaar is, is de gemeente al bezig met veiligheidsvoorbereidingen. In mei van dit jaar heeft de eerste bijeenkomst met de multi-disciplinaire kerngroep jaarwisseling plaatsgevonden. Hier werd het plan van aanpak voor oudjaar 22/23 vormgegeven. Eerder dit jaar heeft burgemeester Depla al aangegeven dat de aanpak rondom de jaarwisseling anders gaat worden, van een op zichzelf staand project naar een reguliere werkwijze. 

Vuurwerkvrije zones
De gemeente geeft aan dat vuurwerkvrije zones voor komende jaarwisseling prioriteit hebben. “Het instellen van de vuurwerkvrije zones doen we ter bescherming van kwetsbare dieren, kwetsbare personen of kwetsbare objecten danwel om gewelds-escallaties te voorkomen”, aldus de gemeente. Binnen de zones is het op oudejaarsavond en nacht 8 uur lang verboden vuurwerk af te steken. Politie en BOA’s zullen handhavend optreden. Meerdere BOA-koppels (in de avond 5 koppels en in de nacht 3 of 4 koppels) zullen tijdens de jaarwisseling toezicht houden op de vuurwerkvrije zones. Hiermee verwacht de gemeente goed zicht te kunnen houden op de locaties, maar de garantie dat er geen vuurwerk wordt afgestoken kunnen ze niet geven.

Naleving
Vanuit de gemeente wordt tijdig en duidelijk kenbaar gemaakt waar en waarom er een vuurwerkvrije zone is. Maar naleving begint bij de bewoners zelf, aldus de gemeente. Zij rekent erop dat bewoners begrip hebben voor de reden achter deze maatregel en bereid zijn om een straatje verderop vuurwerk af te steken, als men hier toch behoefte aan heeft.

Na de jaarwisseling zal naar de meldingen over onder andere vuurwerkoverlast in de zones worden gekeken. Dat vertelt iets over het naleefgedrag en iets over het vermogen tot bijsturen van het gedrag tijdens de jaarwisseling. Voor het opvolgende jaar vormt dat belangrijke informatie.