Afbeelding
Foto: Liza Summer, Pexels

Ruim helft van West-Brabantse jongvolwassenen ervaart psychische klachten

Door: Hanneke Marcelis Algemeen

BREDA - Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in West-Brabant ervaart psychische klachten. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een grootschalig vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder ruim 1800 jongvolwassenen in West-Brabant. Daarnaast ziet de GGD veel eenzaamheid en suïcidale gedachten bij deze groep. 

Sebastiaan Baan, Directeur Publieke Gezondheid GGD West-Brabant, pleit voor actie naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek. “De GGD maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de mentale gezondheid van jongvolwassenen. Het onderzoek laat zien dat de omvang hiervan groot is en dat actie hard nodig is!”

Ongeveer de helft van de jongvolwassenen die deelnamen aan het onderzoek geeft aan psychische klachten te ervaren. Vrouwen geven dit vaker aan dan mannen. In de meeste gevallen gaat het om lichte klachten, een kleiner deel heeft matige of ernstige klachten. In totaal voelt 22 procent zich tijdens en na de coronaperiode vaak tot voortdurend beperkt in het dagelijks leven. 

Van de jongvolwassenen in de regio heeft 34 procent een enkele keer tot heel vaak suïcidale gedachten in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Het merendeel van de jongvolwassenen met suïcidale gedachten had deze een enkele keer. 

Jongvolwassenen voelen zich vaak eenzaam
Bijna twee derde van de deelnemende jongvolwassenen is eenzaam. Een kwart voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid komt het meest voor bij vrouwen en jongvolwassenen die hebben aangegeven moeite te hebben met rondkomen. Zowel emotionele (69 procent) als sociale (60 procent) eenzaamheid komt veel voor onder jongvolwassenen. Emotionele eenzaamheid uit zich in het gemis van relaties met een hechte band, terwijl sociale eenzaamheid het gemis is van contacten met vrienden, familie en kennissen.

Twee derde had hulp of steun nodig 
Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op een groot deel van deze groep. Bijna twee derde van de jongvolwassenen had door de coronaperiode hulp of steun nodig. Ze hadden met name hulp nodig omdat zij niet lekker in hun vel zaten. Een jongvolwassene zei hierover: “Er is niet echt begrip dat er nog een hele nasleep is voor veel mensen. Die druk die is wel merkbaar van ‘oh alles is weer open dus iedereen moet gewoon weer hard meedoen’.” Jongvolwassenen die kampen met psychische klachten, eenzaam zijn en/of het moeilijk vinden stressvolle gebeurtenissen te doorstaan, gaven vaker aan hulp of steun nodig te hebben.

Geldzaken 
Een op de vijf jongvolwassenen ervaart weinig controle te hebben over geldzaken. Daarnaast heeft ruim een kwart van de jongeren moeite om alles te betalen wat moet. “Armoede is veel meer dan het hebben van te weinig geld. Het betekent stress, eenzaam zijn, je buitengesloten voelen. Niet volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving en een leven kunnen opbouwen met toekomstperspectief. Het betekent ook een veel grotere kans op hardnekkige problemen op andere gebieden, zoals gezondheid, onderwijs, wonen, werken, opvoeding en veiligheid”, aldus de GGD.

Over het onderzoek
Van april tot en met augustus 2022 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Bijna 70.000 jongvolwassenen verspreid over heel Nederland hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en welzijn. In West-Brabant hebben 1829 jongvolwassenen deze vragenlijst ingevuld. De resultaten in West-Brabant op bovenstaande thema’s zijn vergelijkbaar met de landelijke resultaten.