De Molenstraat met de Nieuwe Veste, smalle trottoirs en gebrek aan groen.
De Molenstraat met de Nieuwe Veste, smalle trottoirs en gebrek aan groen. (Guido van der Kroef/iizzoo)

Laveren door de Molenstraat

  Blog

BLOG - De Molenstraat is het afgelopen jaar terugkerend onderwerp van gesprek geweest in de politiek. Al dan niet hinderlijk autoverkeer in combinatie met de Nieuwe Veste en de discussie over verplaatsing van de ingang. Reden voor fotograaf en columnist Guido van der Kroef om de situatie eens nader te bekijken.


De Molenstraat in Breda loopt langs de hoofdingang van de Nieuwe Veste, centrum voor cultuur en huisvesting van de openbare bibliotheek. Het is in verschillende opzichten een interessante straat. De straat leidt naar het Veemarktpleintje en heeft daarmee aansluiting met de binnenstad en winkels. Aan de ene straatzijde bevindt zich voor een deel de terugwijkende glas-steen-staalgevel van de Nieuwe Veste, aan de andere zijde sluiten de gevels van oudere huizen de straat af. Verderop, richting Veemarkt, bevinden zich weerszijden blinde baksteengevels met rolluiken, niet fraai als het om het straatbeeld gaat.

Links en rechts liggen stoepen met halfhoge harde randen. Voortuinen zijn er niet. Zowel de stoep als de weg zijn bestraat met een soort kinderkopjes. De straat wordt eigenlijk vooral gebruikt als doorgangsroute. De Molenstraat is een van de zeldzame woonstraten in Breda waar geen enkele vorm van groen(voorziening) aanwezig is. Voor de auto’s is er sprake van eenrichtingsverkeer richting Veemarktpleintje.

Verkeersmix
Opvallend is dat allerlei soorten verkeersdeelnemers zich in een (vooral na schooltijd) drukke, relatief smalle straat mengen. Dit leidt gelukkig zelden tot ongevallen. Doordat de straat matig overzichtelijk is, houden auto's vaak hun snelheid in.

Langs de gevel van de Nieuwe Veste is ruimte gemaakt voor fietsenrekken. Daarvan wordt veel gebruik gemaakt. Op drukke momenten wat al te enthousiast. Een aantal fietsers plaatst zijn fiets buiten de rekken tussen de andere fietsen, waardoor er een rommelige situatie ontstaat. De fietsen steken op veel plaatsen zodanig over de stoep uit dat voetgangers er geen ruimte hebben om te lopen en zich op de straat moeten begeven. Sowieso ontstaat er altijd een probleem als tegemoetkomende voetgangers elkaar passeren. Een van de twee partijen zal zich bij gebrek aan ruimte naar de straat moeten verplaatsen.

Aan de andere kant van de straat is een deels behoorlijk brede stoep zonder obstakels. Deze geeft een betere loopruimte, maar de grootste drukte speelt zich altijd af aan de overkant. Daar zetten mensen hun fiets weg en begeven zich naar de ingang van de Nieuwe Veste of lopen naar de binnenstad.

En dan is er nog het autoverkeer. De menging van voetgangers en auto’s op de rijweg is niet ideaal, temeer daar voetgangers niet altijd in de gaten hebben dat er auto’s (maar ook fietsers of brommers) achter hen opduiken als ze van de stoep afstappen. Extra problemen ontstaan als bezoekers voor de Nieuwe Veste met de auto worden gebracht.

De bestuurders parkeren hun auto dan half op de stoep, waar ‘kiss-and-ride' kan plaatsvinden. Bij de parkeerplaats op de hoek van de Oude Vest en Molenstraat zijn twee K&R-plekken (maximaal 10 minuten parkeren) vrijgemaakt. Die voorkomen het parkeren op de stoep in de Molenstraat blijkbaar niet helemaal. Tip: maak de borden van die K&R-plaatsen ook zichtbaar vanaf de Oude Vest; nu zijn de plekken voor langsrijdende automobilisten niet te zien. En tien minuten parkeertijd maximaal nodigt niet uit  tot een snelle K&R.

Minder valide voor mindervalide
Algeheel biedt de straat dus een matig aantrekkelijk beeld. De inrichting leidt gemakkelijk tot ongewenste verkeerssituaties. Maar de echte stiefkinderen zijn mindervalide personen die zich met hulpmiddelen door de straat willen begeven. Dat is in drukkere tijden een hachelijke tocht. De uitpuilende fietsen maken, zoals gezegd, het gebruik van de stoep aan een kant onmogelijk. Door de stoeprand is de overgang van straat naar stoep lastig te nemen. De stoep aan de andere straatzijde is door de stoeprand ook moeilijk bereikbaar. Voor de hele straat geldt dat kinderkopjes voor ouderen, mindervaliden en dames met hakjes een onhandig plaveisel is. De stoepranden voorkomen overigens weer wel dat auto’s over de stoep gaan rijden.

Beetje aanpassen?
Misschien best een goed idee om de straat wat aan te passen. Het fietsenprobleem kan een beetje worden gestuurd door als hint met belijning een duidelijk fietsenvak aan te geven. De doorgankelijkheid voor voetgangers verbetert als straat en stoep op meer plaatsen op gelijk niveau komen te liggen. Nu is er maar een enkele plek (uitrit) waar dat het geval is. En voor de Nieuwe Vestebezoekers met auto is er om de hoek aan de Oude Vest mogelijk enige ruimte om een kiss-and-ride te creëren. Dan hoeft dat niet allemaal in de Molenstraat te gebeuren.

O ja, en een beetje groen doet ook wonderen. Maar waar? Dat is niet eenvoudig. Die (blinde) gevels, dat kan misschien wat vrolijker. Klimop ertegen, zou je denken. En dan een groenpartij voor de Nieuwe Veste-ingang in plaats van fietsen. Dat is ook cultuur, toch?

Guido van der Kroef

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief