Bijzondere vergadering

  Column

Een Bredase delegatie van raadsleden en bestuurders is van zondag 23 tot en met vrijdag 28 november in het Zuid-Afrikaanse Ekurhuleni. De Bredanaars hopen door middel van kennisoverdracht een steentje bij te dragen aan de sociale woningbouw ter plaatse. Voor BredaVandaag.nl houden ze een dagboek bij. Vandaag deel 4, burgemeester Peter van der Velden.


Breda Ekurhuleni donderdag 27 november 2008

De raadszaal van Ekurhuleni was vandaag de setting voor een groot deel van de dag. In een bijzonder aangeklede raadsvergadering, letterlijk en figuurlijk want veel raadsleden waren gekleed in traditionele kleding, werd het Memorandum van Understanding tussen Breda en Ekurhuleni getekend. Een vergadering van een raad die 175 leden telt en er op verschillende fronten toch heel anders aan toe ging dan bij ons in Breda. In plaats van gelijk van wal te steken begon de vergadering met een optreden van een groep zangers gevolgd door het zingen van het Nederlandse en Zuid-Afrikaans volkslied door de aanwezigen. Dat in Zuid-Afrika spiritualiteit een belangrijke rol speelt en ook in het dagelijkse leven verweven is, bewees de korte ceremonie voorgegaan door een dominee en die werd afgesloten met een “prayer”, waarbij alle godsdiensten en ideologieën aanwezig waren. Een kort contemplatief moment aan het begin van een vergadering; iets voor Breda?

De aftrap van de vergadering was vervolgens onze samenwerkingsovereenkomst met Ekurhuleni. Met de Zuid-Afrikaanse pers op de voorgrond werd het MoU door de burgemeester van Ekurhuleni en mijzelf getekend. Het was uitermate positief te merken dat zovelen in de raad de samenwerking met Breda toejuichen. In de toespraken van veel fracties werd stilgestaan bij de samenwerking tussen onze steden en werd gerefereerd aan de geschiedenis tussen Zuid-Afrika en Nederland.

Dat ons project raakt aan de kern van een enorm probleem dat iedereen bezig houdt, huisvesting, bleek vervolgens uit het volgende punt op de raadsagenda waar een groot deel van de middag aan werd besteed. De urgentie van huisvesting voor alle lagen van de bevolking is een zaak die Zuid-Afrika dagelijks bezig houdt. Het verschil tussen de have’s en de have nots is, zoals we zelf elke dag op weg naar het gemeentehuis kunnen zien, is gigantisch. Begin deze week vond er in Ekurhuleni een ernstig incident plaats in een van de hostals, huisvesting voor de allerarmsten, en waar de gemoederen hoog over opliepen in de raad. De standpunten van de verschillende fracties werden meer dan zichtbaar en werden met gejoel of gejuich begroet, en ook de publieke tribune deed haar best het dak van het gemeentehuis af te krijgen. Dit maakt voor ons wel duidelijk dat wij met het project een - bescheiden - bijdrage willen gaan leveren aan de oplossing van een absoluut schrijnend probleem in Ekurhuleni.

Na de ondertekening van het MoU heb ik de raad van Ekurhuleni mogen toespreken en daarna heeft ook de directeur van Singelveste / Alleewonen namens de corporaties Singelveste / Alleewonen en WonenBreburg in een korte speech onderstreept hoe belangrijk de samenwerking net de jonge Ekurhuleense woningbouwcorporatie EDC is.

Met de subsidiebeschikking op zak, en de goedkeuring en interesse van zowel VNG, het Ministerie en van VROM en de Nederlandse Ambassade die deze week allemaal in Ekurhuleni waren, gaan we nu concreet aan de slag. Midden 2010 moeten de eerste concrete resultaten van het project zichtbaar zijn en moeten, op basis van de uitwisselingen met Breda, de eerste huizen gebouwd door de EDC en de gemeente worden opgeleverd. Met de ogen gericht op Zuid Afrika en het wereldkampioenschap voetbal moet dat een mooi moment worden voor Ekurhuleni en onze samenwerking!

Met een Zuid-Afrikaanse vrolijkheid waar wij in Breda nog wat van kunnen opsteken, verlieten de raadsleden al zingend en dansend de raadszaal om vervolgens in en naastgelegen zaal met elkaar te eten en afscheid te nemen voor het zomerreces in Zuid Afrika.

Na een indrukwekkende en enerverende dag hebben wij de Ekurhuleense raad bedankt met de vertrouwen dat de samenwerking tussen onze steden is zoals het motto van Ekurhukeni zegt, “ A Partnership that Works ” !

Peter van der Velden