Ger Heimans
Ger Heimans

Press Control-Alt-Delete

  Column

Wie goed zijn best deed op school, kon een goede toekomst tegemoet zien. Naïef of gewoon gehoorzaam aan mijn ouders, heb ik dat altijd gedaan. Wat waren ze trots.


Toen ik zelf kinderen kreeg, geloofde ik nog stellig in dat credo. Dus mocht mijn zoon hovenier worden, mits ie wél zou zorgen dat ie de beste hovenier van de streek zou zijn.

Ook mijn dochter heeft meer dan haar best gedaan. Als beloning kan ze nu geen hypotheek krijgen om haar huurappartement te kopen maar verdient ze teveel om een nette sociale huurwoning te bewonen.

Het is díe jeugd die op haast geen enkele wijze kan starten op de woningmarkt. Huizen dalen in waarde maar de banken verdommen het om de jongeren de helpende hand te bieden. Dat zijn die zelfde banken die de aanzet hebben gegeven voor de crisis waarin we ons nu bevinden.

De club die ons land een premier heeft geleverd heeft echter een plan; mensen die gemeenschapsgelden hebben gestolen en dat niet terugbetalen, moeten desnoods het gevang in. Een práchtig plan, dacht ik. Tot ik ontdekte dat hier niet gedoeld werd op de verantwoordelijken uit de bankensector, maar alleen op een paar bijstandsfraudeurs.

Inmiddels wil “Den Haag” dat we langer doorwerken, maar gelijktijdig willen ze het ontslagrecht versoepelen. De hypotheekrenteaftrek staat ter discussie terwijl de woningmarkt, en daarmee de bouwsector, instort. Kunt u het nog volgen?

Ik doe iets met computers.
Problemen worden daar veelal opgelost met een simpel “Control-Alt-Delete”.

Ik zeg: “Doen!”