Commentaar: Steun Graphic Design onevenredig

  Commentaar

COMMENTAAR – Het college wil het tekort waar het Graphic Design museum mee kampt wegwerken. In de kadernota 2010 reserveert de gemeente in totaal een half miljoen om de gloednieuwe culturele instelling te steunen in haar financiële malaise.


Vorige maand kwam aan het licht dat het Graphic Design museum met overschrijdende bouwkosten van 4 ton te maken had. Verder bleek dat het museum op de exploitatiekosten jaarlijks 200-duizend euro tekort schiet.

Nu lijkt Graphic Design voorlopig uit de problemen. De bouwkosten worden betaald als het aan het college ligt. En de helft van het tekort op de exploitatiekosten komt ook voor rekening van Breda. Dan moet het museum zelf nog 1 ton zien te regelen. Gelijkertijd loopt er nog een subsidieaanvraag bij de gemeente.

Wanneer Breda, naast de geldinjectie, de subsidieaanvraag van het museum honoreert lijkt het erop dat de andere culturele instellingen in Breda onevenredig worden benadeeld. Instellingen zoals de bibliotheek en het Bredaas Museum kampen ook met tekorten, maar hoeven wat het college betreft niets te verwachten.

Hiermee manoeuvreert het college zich in een vreemde positie. De andere culturele instellingen zullen zich achter de oren krabben. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook een aanvraag voor financiele steun van de bibliotheek en het Bredaas Museum in de brievenbus van de gemeente vallen.

Dat lijkt terecht, want wat telt nu eigenlijk zwaarder voor Breda? De keuze behelst de steun voor een instelling die een in een behoefte voorziet van een groot deel van de Bredase bevolking of een museum waar vooral naar buiten toe voor het college veel prestige van afhangt.

Wethouder Snier zegt dat er in de vastgestelde kadernota eventueel ruimte is voor voorstellen vanuit de gemeenteraad. Dat kan volgens hem zomaar gaan over de andere culturele instellingen. Het standpunt van het college is in ieder geval heel duidelijk.

Een laagdrempelige bibliotheek die voor veel Bredanaars van grote waarde is, is minder belangrijk dan het Graphic Design museum met nationale allure. Zo ziet het huidige college het blijkbaar. In de woorden van Snier: “Liever zien we geen veranderingen.”