Gemeenteraadsvergadering. foto Ilse Lukken
Gemeenteraadsvergadering. foto Ilse Lukken

Betrekken van burger bij politiek is grote poppenkast

  Commentaar

COMMENTAAR – De huidige gemeenteraad, met daarin een leidende rol voor de coalitie, beloofde de Bredanaar te luisteren naar hun wensen. Daarin stellen ze niet teleur, maar daar blijft het bij. De politiek volgt haar eigen lijn ook na de zoveelste bijeenkomst met de burger.


Het zag er zo goed uit. Speciale avonden opzetten en dan samen met de Bredanaars de agenda bepalen. Natuurlijk niet de volledige, maar er was ruimte voor initiatieven. Althans dat werd zo gesteld. Donderdagavond in de daarvoor opgezette gemeenteraad bleek het tegengestelde.

Een ‘tsunami’ aan moties (25) diende zowel coalitie als oppositie in. Bijna allemaal werden ze aangenomen. Het begon met de VVD die de toon zette van het debat. De strekking: het college moet alle ideeën van de bewoners omarmen en in de voorjaarsnota meenemen, mits ze in de lijn liggen van het coalitieakkoord.

Daarnaast waren de andere voorstellen vooral gericht op onderwerpen die het college in opdracht van diezelfde gemeenteraad allang in gang heeft gezet. Niets nieuws onder de zon dus. Ook niet vanuit de oppositie partijen die terecht gefrustreerd reageerden op de halsstarrige houding van de coalitie. Deels onterecht.

Want de PvdA en de SP kwamen met moties die bij voorbaat al tot mislukken gedoemd waren. Voor de zoveelste keer opperden de twee partijen een accommodatie voor de jeugd in de Haagse Beemden. Een onderwerp dat totaal afgekaart is. Toch nog even proberen, moeten ze hebben gedacht.

Zo was er aan het einde van de gemeenteraadsvergadering voor de burger eigenlijk niets bereikt. Oh ja, toch wel. Twee zaken die als nieuw kunnen worden bestempeld. Een daarvan, een tariefverlaging van de afvalstoffenheffing, kan voor de Bredanaar iets opleveren. De tweede, een zoektocht naar een locatie voor een stadscamping, is aardig, maar voor wie.