Logo bredavandaag.nl

Geen nieuwe dorpsvlaggen Ginneken en Princenhage

  Cultuur

BREDA - Het stadsbestuur heeft voor de dorpen Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout elk een wapen en vlag vastgesteld. Omdat de voormalige dorpen Ginneken en Princenhage hier geen behoefte aan hadden, zijn zij buiten beschouwing gelaten.


Hiermee komt er meer duidelijkheid over het gebruik van de (historisch) juiste wapenafbeeldingen en vlaggen bij bijzondere gebeurtenissen in die vier oude kerkdorpen.

De Noord-Brabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde heeft de gemeente Breda verzocht om meer duidelijkheid te geven over de beschrijving en het gebruik van wapens en vlaggen voor de dorpen. Met het collegebesluit is daaraan gehoor gegeven.

Wethouder Willems: “Beeldcultuur en erfgoed vormen de twee speerpunten van ons cultuurbeleid. Daaronder vallen ook de historische wapens en vlaggen van de dorpen die deel uitmaken van onze gemeente. Op verzoek van de Noord-Brabantse commissie hebben we in overleg met de dorpsraden daarover nu meer duidelijkheid gegeven.”

De gemeenteraden van de voormalige gemeenten Nieuw-Ginneken en Teteringen hebben in 1996 nog dorpswapens vastgesteld. Voor Ginneken, Princenhage en Prinsenbeek is dat nooit gebeurd. De dorpsraden van Ginneken, Princenhage en Teteringen gebruikten tot nu toe de wapens van de voormalige gemeenten waarin zij lagen voordat zij tot de gemeente Breda behoorden.

Zij vielen echter qua oppervlakte niet in alle gevallen samen met de voormalige gemeenten waartoe ze behoorden. Dat betekende dat het toenmalige gemeentewapen niet zonder meer kon dienen als wapen van die dorpen. In bijeenkomsten met de verschillende dorpsraden is hierover gesproken. Met die van Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout is overeenstemming bereikt.

Voor Ginneken en Princenhage zijn geen andere wapens en vlaggen vastgesteld, omdat zij daaraan geen behoefte hadden.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief