Logo bredavandaag.nl
foto Serge Mouthaan
foto Serge Mouthaan

Breda's Museum: Anderhalf miljoen euro aan externe kosten in 5 jaar tijd

  Cultuur

BREDA - Het Breda’s Museum heeft de afgelopen 5 jaar in totaal 1,5 miljoen euro uitgegeven aan externe lasten. Het gaat hierbij om zowel personeelskosten als kosten voor onderzoek en advies. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. De afgelopen jaren werden er meerdere externe onderzoeken gedaan naar toekomstmogelijkheden van het museum. Daarnaast bestond het personeelsbestand voor een groot gedeelte uit mensen van buiten.


ONDERZOEK EN ADVIES
De culturele instelling heeft sinds 2010 in totaal 126.230,70 euro uitgegeven aan onderzoek en advies. Met name in 2011 werd hier veel geld aan besteed; 95.876,68 euro. In dat jaar werden de onderzoeken Museum@Breda en Vernieuwd Breda's Museum uitgevoerd. Daarnaast werd er veel geld uitgegeven aan het mixen van de twee onderzoeken.

Museum@Breda
In het rapport Museum@Breda (64.462,08 euro) stond de visie van onderzoeker Peter Rijntjes verwoord. Die pleitte voor verzelfstandiging van het museum. Dit was al langer een wens van de gemeenteraad. Al in 2008 werd bekeken of dit mogelijk was. Het plan Museum@Breda werd uiteindelijk afgewezen door de gemeenteraad. De benodigde bezuiniging van 1,5 miljoen bleek toen niet reëel. Ook was er veel kritiek vanuit de culturele hoek op de bezuiniginsplannen.

Onderzoek Gertjan Endedijk
Tegelijkertijd werd er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door top-ambtenaar Gertjan Endedijk naar een mogelijk verzelfstandelijking van het Breda's Museum, de Nieuwe Veste en de bibliotheken van de stad. Endedijk zou hierbij ook meteen directeur worden van onder andere het nieuwe onafhankelijke museum. Het onderzoek kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de instellingen inderdaad zelfstandig door het leven zouden kunnen.

Samenvoegen onderzoeken
De gemeenteraad zag uiteindelijk meer in een mix van het onderzoek van Rijntjes en het onderzoek  Vernieuwd Breda's Museum van Jan van Laarhoven. Dit onderzoek was uitgevoerd in opdracht van Stichting Cultuurbelangen Breda's Museum. De stichting betaalde 6000 euro voor het onderzoek, de overige 4441 euro werd uiteindelijk betaald door de gemeente.

Voor het samenvoegen van de twee rapporten werd er binnen de gemeente een projectgroep opgericht. Deze huurde Groenendijk Management & Advies in om verschillende toekomstscenario's van het museum door te rekenen. Hiervoor werd 14.950,79 euro in 2011 uitgegeven en 19.354,02 euro in 2012.

Ook werd er een apart onderzoek gedaan door Grosfeld Van der Velde Architecten naar mogelijke aanpassingen aan het museumgebouw. Dit kostte in 2011 12.022,81 euro.

Uitkomst
De uitkomst van de twee gemengde onderzoek haalde het ook niet haalde het uiteindelijk in 2013 ook niet. De samenwerking met het Noord-Brabants Museum bleek voor directeur Charles de Mooij een brug te ver. Hij gaf aan een gebrek aan visie en ambitie te zien bij het Bredase gemeentebestuur.

2012 was het jaar dat wethouder Willems moest aftreden vanwege zijn rol in het Breda’s Museum. De gemeenteraad verweet hem toen te weinig regie te voeren. Ook zou zijn communicatie met belangengroepen slecht zijn. De stichting Cultuurbelangen Breda's Museum weigerde zelfs enige tijd om met de wethouder te communiceren. De gemeente werd bovendien een gebrek aan culturele visie verweten.

Tweede onderzoek Jan van Laarhoven
In 2013 is er geen geld uitgegeven aan onderzoeken. In 2014 is er een kleine 10.000 euro vrijgemaakt voor het onderzoek ‘Toekomst Breda’s Museum.’ Ook dit onderzoek wordt uitgevoerd door Jan van Laarhoven en stuurt aan op een samenwerking tussen het Breda’s Museum en MOTI. De gemeenteraad doet hier begin 2015 een uitspraak over. Hierbij zullen ook knopen moeten worden doorgehakt over huisvesting, collectie, personeel en financiën.

BEDRIJFSVOERING
In de periode 2010 - 2014 is er in totaal 1.375.657,34 euro uitgeven aan externe bedrijfsvoering. Grootste kostenpost hierbij is de inhuur van externe medewerkers zoals gastvrouwen/heren en beveiliging; 643.884,58 euro. Het interim-management kostte in die periode 324.576,49 euro. Aan marketing werd in 5 jaar voor 349.104,25 euro aan extern management gespendeerd.

Na 27 jaar te hebben gewerkt als directeur voor het museum werd directeur Jeroen Grosfeld in 2013 weggestuurd tijdens een reorganisatie. Hij zei zelf plaats te willen maken voor de nieuwe hervormingsplannen van de gemeente. Hij waarschuwde wel dat de gemeente moest waken voor het verlies van kennis en zei verder dat het museum een duidelijke visie nodig had om te kunnen overleven.

Begin dit jaar werden er twee interim-directeuren aangesteld vanuit de gemeente. Het duo had van de wethouder de opdracht gekregen om samen met onder meer het stadsarchief en de afdeling erfgoed een plan te ontwikkelen voor het Breda’s Museum.  3 van de 5 personeelsleden werden in deze periode tijdelijk op non-actief gezet vanwege een conflict met de gemeente. De nieuwe directie sprak echter over een time-out.    

Lees ook: De reactie van wethouder Akinci over de externe kosten van het Breda's Museum.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief