‘Vrijwilligers uit bijstand welkom als ze gemotiveerd zijn’

  Cultuur

BREDA - Buurthuizen en verenigingen nemen een afwachtende houding aan tegenover het verplichte vrijwilligerswerk dat mensen in de bijstand bij hen zouden moeten verrichten. De verplichting is volgens enkele geen verbetering. “Als mensen het zelf willen en gemotiveerd zijn, zijn zij welkom bij ons.”


Het college lanceerde afgelopen maand het voornemen om mensen die vijf jaar of langer in de bijstand zitten te verplichten 20 uur per week vrijwilligerswerk te doen. Op die manier zouden de circa 2200 betrokkenen meer kans maken uiteindelijk uit de bijstand te komen.

Volgens een woordvoerder van Buurthuis Stichting Tientjes is dat te makkelijk gedacht. "Naar mijn mening zitten er veel kwetsbaren en mensen met meervoudige problematiek in de bijstand. Deze mensen hebben speciale aandacht nodig en kun je niet zomaar dwingen tot het doen van vrijwilligerswerk of dreigen met het feit dat ze op een korting van hun uitkering kunnen rekenen als ze geen vrijwilligerswerk doen.”

Volgens Tientjes ontbreekt het hier aan maatwerk en botst het ook met de gedachte achter vrijwilligerswerk. “Vrijwilligerswerk moet op vrijwillige basis gaan." Tientjes hoopt in een gesprek met de wethouder meer duidelijkheid te krijgen.  “Je kan iemand nooit verplichten om iets te doen als hij of zij dat niet wil”, sluit een woordvoerder van Buurthuis Gageldonk aan. “Wij zijn momenteel grotendeels afhankelijk van vrijwilligers. Ook van mensen die in de bijstand zitten. Mensen moeten zelf de keuze maken of ze dit willen doen. Als mensen het zelf willen en gemotiveerd zijn, zijn zij welkom bij ons.”

Het ontbreekt veel maatschappelijk instanties nog aan informatie, blijkt uit een rondgang.  "Het is voor ons daarom nog niet duidelijk hoe dit allemaal in zijn werk moet gaan”, stelt een woordvoerder van BSV Boeimeer. “Dit plan roept nog veel vragen op. Wij sluiten niks uit, maar hebben eerst nog extra informatie van de gemeente nodig.” Ook bij RKVV JEKA roept de aangekondigde maatregel veel vragen op. “Het is nu allemaal een beetje vaag en zonder overleg beslist. Wij kunnen extra hulpkrachten altijd goed gebruiken, maar we zijn wel benieuwd hoe dit plan er dan moet gaan uitzien.”

Bij Zorginstelling Surplus staat positief tegenover de komst van de vrijwilligers. "We zijn ervan overtuigd dat het overgrote deel van de mensen het leuk vindt om iets voor een ander te betekenen en daar ook de bijbehorende waardering voor te krijgen. Want je krijgt bij ons veel terug voor vrijwilligerswerk.” Maar volgens Surplus zit er nog wel een kanttekening aan. “Het is belangrijk dat je iemands talenten leert kennen om samen passend vrijwilligerswerk te vinden, zodat er een match ontstaat. Dit vraagt wel om een goed gesprek en om begeleiding. Dus dit vraagt natuurlijk inspanning van gemeente, kandidaat en Surplus."

Surplus ziet wel kansen. De zorginstelling heeft vorig jaar tenminste 21 medewerkers uit de bijstand aangenomen die aan de slag zijn gegaan in de zorg. "Zoals bekend hebben we daar in Nederland tekort in. Wij werken hierbij nauw en goed samen met de gemeente."FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief