De coalitie presenteerde in 2018 het bestuursakkoord bij MotMot, dat dit jaar de subsidie zag teruggeschroefd.
De coalitie presenteerde in 2018 het bestuursakkoord bij MotMot, dat dit jaar de subsidie zag teruggeschroefd. (Foto: WIJNAND NIJS)

'Tekort cultuurbudget alleen voor 2019'

  Cultuur

BREDA - De noodzakelijke korting op culturele subsidies die dit jaar is doorgevoerd, is eenmalig. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van SP-burgerraadslid Maurice Spapens.


De ophef in de raad, ook GroenLinks stelde vragen, kwam naar aanleiding van het bericht dat Electron/MotMot Gallery in 2019 20.000 euro kreeg, in plaats van 85.000 euro in 2018.

Volgens het college gaat het om een bedrag van 400.000 euro, een bedrag dat in 2018 eenmalig werd opgenomen in de cultuurbegroting. In 2019 is er € 250.000 beschikbaar gesteld en voor de jaren 2020, 2021 en 2022 een bedrag van € 500.000,- per jaar.

Dat maakt dat in 2019 minder cultuurbudget beschikbaar is dan in 2018. "Waardoor keuzes gemaakt moeten worden." Waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering vanuit andere sectoren.

In de periode 2020-2022 wordt het weer beter, aldus het college. "Omdat dit in mindere mate voor 2019 van toepassing is, zijn we met de culturele organisaties in gesprek om de mogelijkheden en opties tot overbrugging te bespreken."

het college benadrukt dat ook het geld voor de periode 19-22 net als de middelen voor 2018 tijdelijke middelen zijn. "En dus alleen beschikbaar voor deze bestuursperiode. Voor de eenmalige middelen 2020 moeten de subsidiecriteria nog worden vastgesteld."

FOTOSERIES