Foto: Gemeente Breda

Tien procent cultuurbudget Breda flexibel; Havenkwartier culturele hotspot

  Cultuur

BREDA - Breda gaat het Cultuurbudget flexibeler inzetten. In de jaren 2019 tot 2024 kan tien procent van de cultuursubsidie flexibel worden ingezet. Voor de grote instellingen betekent dat waarschijnlijk een teruggang in budget. Het Havenkwartier moet de culturele hotspot worden.


Dat is een van de speerpunten in de Cultuurvisie Breda 2019 – 2024, 'In Verband met Cultuur'. De 10 procent flexibele middelen betekenen meer dan een verdubbeling van de huidige situatie.  Andere speerpunten zijn verbinding van cultuur met andere sectoren als economie en onderwijs, meer kunst en cultuur in de publieke ruimte, internationale profilering van Breda op het gebied van cultuur, een groter aanbod van professionele kunsten met een landelijke uitstraling, het ontwikkelen van het Havenkwartier als culturele hotspot van Breda en investeren in de toekomstbestendigheid van de sector.

"Cultuur zorgt voor inspiratie en identiteit. In welke vorm dan ook, kunst en cultuur zijn toegankelijk voor iedereen", geeft Marianne de Bie, wethouder Cultuur, aan in een persbericht rond de presentatie van het nieuwe beleid. "Het culturele aanbod is een belangrijk onderdeel van de aantrekkingskracht van Breda, om te wonen, om je bedrijf te vestigen en om Breda te bezoeken. Investeren in kunst en cultuur is daarom ook investeren in Breda zelf."

"De presentatie én beleving van kunst en cultuur in de openbare ruimte plaatsen we hoog op de agenda en we spreken nieuwe doelgroepen aan door de verbinding met amateurkunst, volkscultuur en urban sports & culture."

Om te zorgen dat alle subsidie-ontvangers weten waar ze aan toe zijn, moet 'een groot deel van de uitvoeringsprogramma's' voor 31 december 2019 gereed zijn zodat wijzigingen in de subsidiestructuur één jaar voorafgaand aan de nieuwe kunstenplanperiode bekend worden gemaakt. "De cultuursector wordt bij dit proces betrokken", aldus de gemeente.

FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief