Foto: Curio

Taalvrijwilligers gezocht om basisvaardigheden volwassenen te verbeteren

  Cultuur

BREDA – In alle West-Brabantse bibliotheken kunnen volwassenen terecht om hun basisvaardigheden te verbeteren. Het gaat hierbij om mensen die hun Nederlandse taal willen verbeteren of hulp nodig hebben bij digitale vraagstukken. Voor de begeleiding van de deelnemers zijn de bibliotheken en Curio op zoek naar vrijwilligers.  


Alle bibliotheken hebben daarvoor zogenaamde Taalhuizen. Ze werken daarin nauw samen met Curio.  In 2015 zijn de Taalhuizen opgericht in het kader van het landelijke actieprogramma ’Tel mee met taal’. De doelstelling is om prestaties van volwassenen op het gebied van taal te verbeteren. In het Taalhuis kunnen ze inloopspreekuren bezoeken voor doorverwijzing naar onderwijs of taaloefengroepen in de bibliotheken. De gemeenten, ROC’s (Curio) en lokale vrijwilligersorganisaties zijn betrokken als partner. 

Ondersteuning door Curio
De taalinhoudelijk deskundigen van Curio bezoeken regelmatig de bibliotheken. Hier ondersteunen ze vrijwilligers en geven hen tips. Curio verzorgt voor alle vrijwilligers een basistraining van vier dagdelen en ongeveer drie keer per jaar verdiepingsworkshops. 

Ingeborg van Boven, taalhuiscoördinator van Bibliotheek West-Brabant, vindt de samenwerking met Curio ontzettend waardevol en prettig. “We willen de deelnemers het beste bieden. Dankzij de expertise van Curio met het bepalen van het taalniveau en inhoudelijke ondersteuning aan de vrijwilligers kunnen we dat goed doen. Dat is erg waardevol voor de deelnemers. Het geeft net die extra lading en kwaliteit, waardoor iemand verder kan groeien.” 

Doorstroom naar het formeel onderwijs
Bij Curio kunnen volwassenen terecht voor verschillende cursussen Nederlands in het formele onderwijs. Er zijn cursussen voor Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven. Daarnaast zijn er ook cursussen Nederlands als tweede taal en inburgeringscursussen voor anderstaligen. Hierbij worden vrijwilligers ingezet om deelnemers te begeleiden. Ingeborg zegt over de opzet van de Taalhuizen: “Door de goede samenwerking met Curio kunnen deelnemers van de taaloefengroepen van de bibliotheken mogelijk doorstromen naar het formele onderwijs bij Curio. Cursisten van Curio kunnen na afronding van hun cursus gestimuleerd worden om hun taal te blijven oefenen bij de bibliotheken. Daarmee kunnen ze terugval voorkomen. Een mooie win-winsituatie dus.“

Vrijwilligerscampagne
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Curio en de Taalhuizen om mensen goed te begeleiden in het leren werken met een computer, telefoon of tablet of het leren van de Nederlandse taal. Een vrijwilliger kan namelijk net dat extraatje bieden wat voor docenten en medewerkers lastiger uit te voeren is. Denk bijvoorbeeld aan het meegaan naar de supermarkt met iemand die taal als drempel ziet.

Om nog meer mensen te kunnen helpen met taal, start deze week de vrijwilligerscampagne. Wie het verschil wil maken voor een ander kan zich aanmelden. Dat kan via www.curio.nl/word-vrijwilliger. “Je krijgt er veel voldoening voor terug. Je helpt volwassenen om hun basisvaardigheden te verbeteren. Daarmee kunnen zij zichzelf beter redden in de snel veranderende wereld om hen heen”, sluit Ingeborg af.