Foto: KunstLoc Brabant

Impuls voor culturele sector door perspectiefbudget van 250.000 euro voor Brabantse makers

  Cultuur

BREDA - De culturele sector heeft lange tijd stilgelegen door de coronacrisis, maar nu de vaccinatiegraad toeneemt is er licht aan het einde van de tunnel. Daarom stelt de provincie Noord-Brabant een perspectiefbudget van 250.000 euro beschikbaar om makers in de culturele sector te stimuleren aanbod te ontwikkelen.


De Provinciale Staten van Noord-Brabant biedt de culturele sector een perspectiefbudget van 250.000 euro. Met dit geld moet een eenmalige financiële impuls aan kleine ondernemers in de culturele sector geven, zodat zij weer aanbod kunnen ontwikkelen. Het doel is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, er ruimte wordt gegeven aan maatschappelijke initiatieven, en een stimulans wordt gegeven aan de vrijetijdssector. “De coronacrisis heeft de culturele sector hard geraakt. Veel kleine ondernemers hebben een moeilijke periode doorgemaakt”, legt Stijn Smeulders, gedeputeerde Cultuur, uit. “Dit budget biedt perspectief voor makers en is onderdeel van een breed provinciaal pakket aan maatregelen rondom de coronacrisis. Deze maatregelen zorgen voor behoud van werk en banen bij de betrokken ondernemers en instellingen en hun toeleveranciers, op de korte en langere termijn. Zo zorgen we ervoor dat Brabant sterker uit de crisis komt.” 

Naar verwachting kunnen makers vanaf 13 september een plan indienen bij Kunstloc Brabant om aanspraak te maken op het budget. Bijdragen kunnen worden gegeven tot het budget van 250.000 euro is uitgeput, of tot de sluiting van de indienperiode op 8 oktober. De bijdragen zullen tussen de 4.000 en 8.000 euro zijn en de totale kosten van een project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd zijn niet hoger dan 50.000 euro. 

Amber Kuijs,