Foto: Rosa Meininger

Breda verlengt coronasubsidie cultuur: ‘We zijn er nog niet en daarom gaan we door met de steun’

  Cultuur

BREDA - De gemeente Breda verlengt vanaf 1 oktober de coronasubsidieregeling voor de culturele sector. De subsidie is bedoeld voor financiële ondersteuning voor de risico’s binnen de normale bedrijfsvoering en voor extra kosten bij het weer opstarten van activiteiten. 


Culturele organisaties en professionele culturele makers die werkzaam zijn binnen de professionele kunsten en/of Urban Sports & Culture kunnen de projectsubsidie aanvragen voor een cultuurproject in Breda. Aanvragen kan vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021. Het gaat om kosten over het jaar 2021. Het Rijk heeft in 2021 deze middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur.

“Wat een veerkracht, aanpassingsvermogen, ondernemerschap en innovatie heb ik in coronatijd gezien! Cultuur werd digitaal, er kwamen mooie samenwerkingen tot stand, cultuur kwam naar de mensen toe en wist mensen in een tijd van gedwongen afstand houden op nieuwe manieren te ontroeren en verbinden”, aldus wethouder Marianne de Bie. “Maar de deuren van veel instellingen waren wel gesloten en zaken hebben ook stil gelegen. We zijn er nog niet. En daarom gaan we door met de coronasteun. Daarnaast zijn er de gebruikelijke  projectsubsidies waarbij we innovatie meer ruimte geven, en natuurlijk de makersregeling die we voortzetten.”

Door onder andere de coronapandemie is er behoefte aan innovatie en experimenteren. Denk hierbij aan het betrekken van nieuwe genres en makers, het bereiken van onconventionele doelgroepen en nieuwe (nog niet gesubsidieerde) organisaties. Ook heeft de sector te maken met een steeds veranderende maatschappelijke context. Daarom is er een nieuwe categorie toegevoegd aan de projectsubsidies met als doel innovatie, onderzoek en experiment. 

Hernieuwde makersregeling

Sinds 2019 heeft gemeente Breda een makersregeling. Professionele makers die zich artistiek en/of zakelijk willen ontwikkelen kunnen hier een beroep op doen. Tijdens coronatijd biedt de makersregeling mogelijkheden aan makers om aan het werk te blijven en projecten te ontwikkelen. De afgelopen periode heeft de gemeente Breda de criteria ruimer geïnterpreteerd, waardoor het voor makers ook mogelijk is om voor randvoorwaardelijke zaken (zoals aterlierhuur en voorbereidingskosten) een aanvraag te doen. In 2022 is de regeling verder verhelderd en is het nu ook mogelijk voor niet-traditionele makers om een aanvraag kunnen doen.