Foto: Jeriden Villegas

Breda wil ervaring opdoen met circulair bouwen

  Cultuur


BREDA - De Gemeente Breda wil samen met de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen ervaring opdoen met circulair bouwen. Breda heeft een specifiek thema en een locatie in gedachten: houtbouw, bij zo’n 50 woningen in het project Woonakker. Met ondertekening van deze City Deal neemt Breda deel aan het netwerk van gemeenten, provincies, Rijk, bedrijfsleven en kennisinstellingen.


De druk op de woningmarkt in Breda is hoog. Er is meer vraag dan aanbod. De Gemeente Breda wil veel en snel bouwen. En ook voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Bouwen met zo min mogelijke milieu-impact heeft dus grote voorkeur: duurzaam, energieneutraal, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof.

Circulair en conceptueel
Daan Quaars, wethouder bouwen en wonen vertelt dat circulair en conceptueel bouwen daarvoor een oplossing zijn. “Ik vind het gaaf om aan deze deal mee te kunnen doen. Want zo kunnen we leren en ontwikkelen in de praktijk. Hoe werkt duurzaam en circulair bouwen eigenlijk? Hoe zitten die methodes in elkaar en met welke principes moeten wij als gemeente dan rekening houden, zowel bij nieuwbouw als bij oudbouw? Ik ben daar super nieuwsgierig naar. Dit is echt een kans om te innoveren.”

Haalbaarheidsonderzoek
De komende tijd onderzoeken de gemeente, corporatie Alwel en ontwikkelaars BPD en Van Wanrooij samen de haalbaarheid van deze nieuwe bouwmethodes op Woonakker. Er is in het plan ook ruimte voor particuliere initiatieven. De gemeente kan met partners samen concrete plannen uitwerken om circulaire woningen mogelijk te maken. Van andere overheden leert Breda in de deal wat randvoorwaarden, eisen, belemmeringen en kansen zijn van circulair en conceptueel bouwen.

Circulair in 2050
Het Rijk heeft als doel gesteld in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Ook Breda gaat voor een volledig circulaire economie in 2050 (Act Sheet Circulaire Economie (versie 2020).