Broedplaats Electron/MotMot gallery sluit definitief de deuren: ‘Gebrek aan perspectief’

  Cultuur

BREDA - Electron/MotMot gallery is genoodzaakt per 1 januari 2022 haar activiteiten te staken. Door stijgende huisvestingslasten, lagere gemeentelijke bijdrage en gebrek aan perspectief is het niet langer mogelijk de activiteiten voort te zetten.


Sinds 2017 werkt Stichting Beeldmakers Breda in en aan Electron. De stichting is door kunstenaars opgericht om, in opdracht van de gemeente Breda, Electron te transformeren tot ondernemende, open en inclusieve broedplaats. MotMot gallery werd ingericht als podium voor exposities, poëzie avonden, performances, muziekoptredens en netwerk events. 

Electron ziet zich geconfronteerd met een aantal negatieve ontwikkelingen. “Zo ontbreekt het aan de kant van de Gemeente Breda op een duidelijke visie en een perspectief op de ontwikkeling van broedplaatsen in Breda, in het bijzonder het Havenkwartier”, aldus Electron. “Waar Electron binnen de in het ‘gebiedsperspectief Havenkwartier’ gestelde termijn van vijf jaar de broedplaats ontwikkeling voortvarend ter hand nam en daarmee een landelijke voorbeeldfunctie kreeg voor initiatieven elders, bleef de gemeente Breda achter. Dat maakt het voor Electron onmogelijk om zich goed te positioneren.”

Tegelijkertijd wordt het beschikbare budget voor de activiteiten van Electron komend jaar fors lager. Ten opzichte van 2021 wordt het beschikbare subsidiebedrag met minimaal 37.000 euro gekort. “Ondertussen is het huurbedrag dat Electron aan de gemeente moet betalen fors gestegen. Tot vorig jaar is de ruimte altijd om niet beschikbaar gesteld; inmiddels bedraagt de huur exclusief energielasten 46.411 euro. Hierdoor is geen ruimte meer om de doelstellingen en activiteiten van Electron te realiseren. Ook kan niet meer worden voldaan aan de voorwaarden voor de provinciale impuls-gelden, waarvoor minimaal 50 procent cofinanciering is vereist. Het bedrag vanuit de provincie komt daarmee ook te vervallen.”

De beslissing om de activiteiten te staken wordt niet lichtzinnig genomen. De afgelopen maanden is intensief nagedacht en overlegd over mogelijkheden waarmee Electron in 2022 open kan blijven. “Maar de onzekerheid trekt een zware wissel op de medewerkers van Electron. Gebrek aan toekomstperspectief en de gebrekkige financiering vanuit de gemeente, maken continuering op dit moment onverantwoord.”

Bregje Kop
 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief