Foto: Wesley van der Linde

College: ‘Liften station niet defect, maar niet door de keuring’

  Cultuur

BREDA - De liften op het station zijn volgens het college van burgemeester en wethouders niet defect, maar stilgezet omdat deze niet door de keuring waren gekomen. Dat blijkt uit de antwoorden op de raadsvragen van de Bredase GroenLinks fractie. Drie liften op het station waren vanaf 18 november een aantal dagen buiten werking gesteld. 


Raadslid Thom Dijkstra van GroenLinks Breda stelde een aantal vragen aan het college over onder andere de liften op het station en de toegankelijkheid van het station. Het college laat desgevraagd weten dat na de liftkeuring er meteen materialen zijn besteld om de punten uit de keuring op te lossen. Deze spullen waren volgens het college een aantal dagen later binnengekomen en meteen geïnstalleerd.

De Bredase politiek hekelt zich al langer aan mankementen op het station. Volgens de Bredase fractie van GroenLinks is het station op deze manier het station niet meer toegankelijk voor iedereen. En daar ziet de partij graag verandering in.  Het college laat weten dat het station drie eigenaren kent. Namelijk NS, Prorail en de gemeente. De gemeente is volgens het college alleen eigenaar van het busstation. “De trappen en liften bij het busstation zijn eigendom van NS, de gemeente betaalt wel mee aan het beheer en onderhoud van die stijgpunten. De gemeente is in de eerste plaats eigenaar van het busstation, en heeft daarnaast ook een beheerrol in de buitenruimte.” Zo ruimt de gemeente onder andere zwerfvuil en leegt de pullenbakken op de pleinen aan de buitenzijde die bij NS in eigendom zijn. Ook strooit de gemeente het fietspad en de loopbrug (wintermaatregelen) en doet de fietshandhaving. 

Het college ziet een taak voor zichzelf weggelegd om er alles aan te doen om te zorgen dat Breda toegankelijk is voor iedereen. “Sterker nog, dit is een wettelijke verplichting op grond van het VN verdrag Handicap en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Maar daarnaast is toegankelijkheid in alle facetten voor het college een belangrijk thema.” Dijkstra vraagt zichzelf af of het busstation toegankelijk is als de liften daar stuk zijn. Het college laat weten dat als de lift buitengebruik is, dit perron niet toegankelijk voor mindervaliden die op de lift zijn aangewezen. “De gemeente Breda neemt dit punt zeker mee in het eigenarenoverleg om er voor te zorgen dat er goed wordt gecommuniceerd richting de reizigers en zij niet verrast worden door een niet werkende lift. Naar aanleiding van dit incident is contact geweest met de stationsmanager. Hij geeft aan dat wanneer een lift langere tijd buiten dienst wordt gesteld dit normaal gesproken wordt opgenomen in de reisplannen. Op ieder lift staat ook een telefoonnummer dat gebeld kan worden als iemand hulp nodig heeft.”

Bij nieuwe ontwikkelingen over het station is het volgens Dijkstra en het college belangrijk dat de toegankelijkheid als aandachtspunt wordt meegenomen. “Stichting Breda Gelijk wordt in de voorbereidingsfase van nieuwe ontwikkelingen betrokken om de plannen te toetsen en te adviseren op het gebied van toegankelijkheid.”