<p>H</p>

H

(Foto: Henk Ketelaar)

Perspectief voor toekomst culturele broedplaats Breda

  Cultuur

BREDA - Gemeente Breda en Stichting Beeldmakers Breda (SBB) willen vanuit een gezamenlijk startpunt verder bouwen aan een gezonde culturele broedplaats in Breda. In een tweetal gesprekken tussen gemeente en SBB is overeenstemming bereikt over het ingaan van een gezamenlijk traject voor de langere termijn. Dat moet eind dit jaar een visie opleveren over inhoud en faciliteiten voor de broedplaats met een beleidsplan van SBB met begroting en exploitatie. 


Daarnaast is afgesproken dat het jaar 2022 een overgangsjaar is. Daarom ontvangt SBB dezelfde subsidie als in 2021. Daarmee kan SBB, dat al sinds 2017 werkt in en aan broedplaats Electron, met de gemeente werken aan een perspectief voor de broedplaats en werken aan een bijpassend programma, samen met de community. Het overgangsjaar geeft gemeente en SBB ook de ruimte om voor 2023 en verder een passende financieringsvorm te realiseren.

Wethouders Marianne en Bie en Tim van het Hof: “We hebben er vertrouwen in dat we goede en heldere afspraken hebben gemaakt met de Stichting Beeldmakers en dat we op deze manier een nieuwe start kunnen maken met elkaar voor een broedplaats in het Havenkwartier”. 

Lisette Spee van Stichting Beeldmakers Breda is blij met de overeenstemming met de gemeente. “We zijn enthousiast dat de wethouders het vertrouwen hebben uitgesproken in Stichting Beeldmakers Breda als de partner voor de ontwikkeling van de culturele broedplaats Electron in het Creative District. Dat geeft vertrouwen in het afgesproken traject voor de lange termijn, en dat we op basis van die gezamenlijk visie snel bekend kunnen maken hoe de activiteiten weer opstarten.”

Binnen enkele weken gaan gemeente, vertegenwoordigers van SBB en gebruikers van de broedplaats in overleg. Doel hiervan is om te komen tot een gezamenlijke inhoudelijke visie op de broedplaats Electron. Een van de onderleggers hiervoor is de (concept) rapportage, “Een toekomstbestendige broedplaats in het Creative district in Breda”. Dit onderzoek is in opdracht van de gemeente uitgevoerd door dialM, een externe deskundige op het gebied van broedplaatsen. Het rapport kan met input van het overleg worden aangevuld en verrijkt. Het overleg moet leiden tot een gezamenlijke visie op inhoud, maar ook over benodigde faciliteiten zoals een gebouw, randvoorwaarden, middelen en rollen van partijen voor de broedplaats in het Creative District.

Visie en vervolg
De visie vormt de input voor twee trajecten. De gemeente en SBB maken gezamenlijk een vertaling naar een programma van eisen voor een gebouw. Dat levert enkele scenario’s op die getoetst worden op haalbaarheid.

Parallel daaraan maken de gemeente en SBB gezamenlijk concrete resultaatafspraken voor de komende jaren. SBB vertaalt deze afspraken naar de organisatie en activiteiten van de broedplaats. Dit legt SBB vast in een meerjarenbeleidsplan met begroting en broedplaatsexploitatie.

De resultaten van beide stappen leggen we in het najaar van 2022 in samenhang voor aan de raad. Met de afspraken die nu gemaakt zijn tussen gemeente en SBB geeft het college uitvoering aan de motie “Perspectief Stichting Beeldmakers Breda/Electron MotMot Gallery” die in de raadsvergadering van 23 december 2021 is aangenomen. 

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief