Afbeelding
Foto: HANS GERRITSEN

Gemeente Breda investeert twee ton in culturele makers

Door: Bregje Kop Cultuur

BREDA - De gemeente gaat 200.000 euro investeren in culturele makers. Vanaf 1 oktober kunnen culturele makers die wonen of werken in Breda een subsidie aanvragen voor hun professionele ontwikkeling in 2023.

“Kunst en cultuur is ontzettend belangrijk voor een stad”, aldus de gemeente Breda. “Kunstenaars zetten ons aan het denken en kunst verbindt mensen. Juist door de coronapandemie hebben we gemerkt wat een genot cultuur brengt. Maar dat niet alleen. De culturele en creatieve sector zijn belangrijk voor onze economie en makers vormen een belangrijke beroepsgroep.” Om kunstenaars de ruimte te bieden zich te blijven ontwikkelen, kunnen zij vanaf 1 oktober 2022 een beroep doen op de Makersregeling. Voor de Makersregeling is in 2023 200.000 euro beschikbaar.

“Onze kunstenaars, makers, staan midden in de wereld en onze stad. Ze verbinden, reflecteren en dagen uit”, aldus Wethouder cultuur, Marike de Nobel. “Samen met onze podia en presentatieplekken maken ze onze stad aantrekkelijk. Het is belangrijk om te blijven investeren in ons productieklimaat, en talent te behouden voor de stad.”

De Makersregeling steunt professionele culturele makers of collectieven in Breda bij hun ontwikkeling en is bedoeld voor projecten die binnen 12 maanden worden uitgevoerd. Per project is maximaal 5000 euro beschikbaar. Makers en makerscollectieven kunnen de subsidie aanvragen via de website van de gemeente Breda.

De afgelopen jaren heeft de Gemeente Breda per jaar zo’n tachtig makers en collectieven ondersteund in hun ontwikkeling. De Gemeente Breda vindt het belangrijk om naast het individuele kunstenaarschap ook ruimte te bieden voor makers die samen werken.

Subsidieregelingen 
Tegelijkertijd met de makersregeling gaan er op 1 oktober nog twee subsidieregelingen van start: ‘projectsubsidie cultuur’ en ‘bijzondere projecten amateurkunst’. Meer over deze en andere subsidieregelingen is te vinden op https://www.breda.nl/subsidies-cultuur