Staking Akzo Nobel Breda

Economie

BREDA – De vakbond FNV Bondgenoten roept de werknemers van Akzo Nobel Breda op tot staking. Uit onvrede over het overleg tussen het bedrijf en de vakbonden staat donderdag een werkonderbreking van twee uur op stapel.

Volgens de FNV bestaat er een groot verschil van mening over de af te sluiten cao, de kwaliteit van toekomstige sociale plannen en de kwaliteit van de pensioenregeling in relatie tot de indexatie.

De locatie Breda is nummer 9 in de reeks van werkonderbrekingen die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

Aan de werknemers wordt gevraagd in te stemmen met verdere en hardere acties als AkzoNobel zich niets aantrekt van de werkonderbrekingen die tot nu toe zijn georganiseerd.

Ron Vos van FNV Bondgenoten; “Wij willen met AkzoNobel een faire deal maken, AkzoNobel daarentegen wil het onderste uit de kan. Wat ons betreft is dit onacceptabel.”