College wil 16 miljoen euro extra voor De Mandt

Economie

TETERINGEN – De gemeente wil 16 miljoen extra steken in de realisatie van accommodatie De Mandt in Teteringen. Ook wil het college de ontsluiting van het compex vervroegd aanleggen. De raad bespreekt het voorstel op 1 december in de commissie Onderwijs en Economie waarna op 17 december een besluit volgt.

Bovenop het bedrag dat al is gereserveerd voor de aanbesteding van De Mandt, wil het college nog eens 16 miljoen euro vrij maken. Het geldbedrag moet er voor zorgen dat de bouw van het complex, maar ook de tijdelijke huisvesting van twee scholen doorgaan.

Burgemeester en wethouders willen, voordat de bouw van De Mandt medio 2010 begint, een weg aan leggen die aansluit op de Oosterhoutseweg. Daarnaast moet er een weg in noordelijke richting komen die aansluit op de Groenedijk.

In de accommodatie komen straks twee scholen, een kinderopvang, buitenschoolse opvang, een bibliotheek en loket burgerzaken. Bewoners van Teteringen dronegndaarom al eerder aan op een geode verkeersafwikkeling rondom De Mandt. Het college wil ook nog kijken of er maatregelen nodig zijn om sluipverkeer naar de Espakker en Branderij te voorkomen.