Afbeelding

Tweede visie Mastbos: 'haastwerk' en 'kortzichtig'

Economie

MASTBOS – Ook de tweede, definitieve visie ‘Parkeren in het mastbos’, die de auto uit het Mastbos moet krijgen, krijgt geen steun van omwonenden. Een aantal oppositiepartijen zegt ook niet te kunnen leven met de nieuwe visie van GroenLinks-wethouder Wilbert Willems.

Dinsdagavond wordt de visie besproken in de raadscommissie Milieu en Mobiliteit. De tweede visie, die enigszins lijkt op het eerste concept, is op een aantal punten veranderd. De aangewezen parkeerplekken (ontvangstkamers, zoals ze in de visie werden genoemd) worden nu bestempeld als ‘zoekgebieden’, omdat de definitieve invulling er nu niet aan is gegeven. Een aantal van de plekken stond op grond van omwonenden van het bos.

De hele visie voorziet in totaal in bijna 800 parkeerplekken. Een aantal bomen in het 500 jaar oude Mastbos moet daarvoor buigen. Wethouder Willems kreeg tijdens de consultatieavond over de oude visie in december 2009 een storm van bezwaren over zich heen. De gemeente stelde, naar aanleiding van de bezwaren, een nieuw plan op. Dat werd vorige week gepresenteerd.

Paul van den Berg, bewoner van de Bieberglaan bij het Markdal, uit dezelfde kritiek als op de consultatieavond van 16 december over de conceptvisie. Hij verwijt de wethouder onder meer slechte communicatie. “Bovendien zijn er voor de klankbordgroep te weinig betrokkenen uitgenodigd. Maar liefst vijf bewonersgroepen zijn gepasseerd.”

Boven alles vraagt Van den Berg zich af wat nu eigenlijk het probleem is. “Een paar dagen per jaar is het inderdaad druk met auto’s bij het Mastbos. Maar dat is hetzelfde als bij de kermis in het Ginneken. Ook daar is het een paar dagen druk, maar daar ga je ook geen lappen asfalt aanleggen”, vindt hij. Dat er geen probleem is stond immers al in het onderzoeksrapport van Dufec, dat onderzoek deed naar de verkeersproblematiek in en rond het Mastbos, zo geeft Van den Berg aan.

De VVD deelt de mening van Van den Berg deels. "De communicatie is dramatisch”, vindt VVD-commissielid Daan Quaars. “Maar het belangrijkste is eigenlijk de vraag of we niet iets beters te doen hebben dan twee miljoen uit te geven aan een probleem dat misschien toch geen probleem is. Bovendien zie ik geen enkele paragraaf die uitleg geeft over de financiën.”

SP-lijsttrekker Joyce van der Sanden vindt de hele visie ‘haastwerk’. Bovendien vindt de socialiste dat bij het opstellen er van een voltallige klankbordgroep aanwezig had moeten zijn. “Maar die is, na de afronding van de conceptvisie, opgeheven." Van der Sanden vindt de houding van de wethouder ‘kortzichtig en regentesk’. “Ga nou eerst eens je huiswerk maken”, geeft zij Willems mee. “En geef vooral het openbaar vervoer ook aandacht.”

Ook Bart Vos (D66) vindt het plan geen prioriteit hebben. "Met het oog op de aanstaande bezuinigingen lijkt het mij dat we die twee miljoen beter aan iets anders kunnen uitgegeven. Overigens zie ik nergens dat het plan twee miljoen kost, want dat heb ik uit de media moeten vernemen. In de visie wordt er met geen woord over gerept." Het D66-raadslid vindt dat Willems er een salamitactiek op na houdt. "Eerst vragen aan de raad of ze er mee akkoord gaat, en daarna pas alles uitwerken. Zo gaat dat natuurlijk niet", aldus Bart Vos.

De coalitiepartner PvdA steunt de visie van Willems wel, maar heeft toch nog wel een paar kanttekeningen. "Ondanks dat het Mastbos toegankelijk moet worden gemaakt voor iedereen, ook buiten Breda, moet je wel proberen de natuur zo min mogelijk aan te tasten", zegt PvdA-raadslid Frans Szablewski. "Het bos is namelijk niet alleen eigendom van de omwonenden er van. Het is en blijft een visie, maar zoal die er nu ligt, nemen we die wel mee terug naar de fractie voor verder overleg."

De wethouder gaat een behoorlijke kluif hebben aan het onderwerp tijdens de raadscommissie. Dinsdagavond wordt ook duidelijk wat de commissieleden van onder meer CDA, GroenLinks en Breda ’97 er van vinden. Die waren vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.